Elevar i grunnskolen

Til toppen
06806: D1. Konsern - Grunnskole - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 1999 - 2016
Sist endret
24.03.2018
Kontakt
Rachel Ekren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 360
rhe@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til SFO (215), konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter til voksenopplæring (213), konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter til SFO (215), konsern:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), konsern:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), konsern:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til SFO (215), konsern:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler (222), konsern:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss (223), konsern:
1000 Kroner
Driftsutgifter til inventar og utstyr (202), konsern:
1000 Kroner
Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202), konsern:
1000 Kroner
Leie av lokaler og grunn (222), konsern:
1000 Kroner
Lønnsutgifter til grunnskole (202), konsern:
1000 Kroner
Lønnsutgifter til skolelokaler (222), konsern:
1000 Kroner
Lønnsutgifter til skoleskyss (223), konsern:
1000 Kroner
MVA-refusjon drift, grunnskole, konsern:
1000 Kroner
MVA-refusjon investering, grunnskole, konsern:
1000 Kroner
Avskrivninger på skolelokaler (222), konsern:
1000 Kroner
Inntekter fra foreldrebetalingen i SFO, konsern:
1000 Kroner
Kommunens egenfinansiering av SFO, konsern:
1000 Kroner
Overføringer til andre, SFO, konsern:
1000 Kroner
Statsstøtte ikke-kommunale SFO, konsern:
1000 Kroner
Statstilskudd til kommunale SFO, konsern:
1000 Kroner
Antall kommunale grunnskoler:
Antall
Antall elever i kommunale grunnskoler:
Personer
Antall elever i kommunale grunnskoler, vektet:
Personer
Antall elever i kommunale og private grunnskoler:
Personer
Antall elever 1. årstrinn:
Personer
Antall elever 2. årstrinn:
Personer
Antall elever 3. årstrinn:
Personer
Antall elever 4. årstrinn:
Personer
Antall elever 5. årstrinn:
Personer
Antall elever 6. årstrinn:
Personer
Antall elever 7. årstrinn:
Personer
Antall elever 8. årstrinn:
Personer
Antall elever 9. årstrinn:
Personer
Antall elever 10. årstrinn:
Personer
Antall elever 1.-7. årstrinn:
Personer
Antall elever 1.-4. årstrinn:
Personer
Antall elever 5.-7. årstrinn:
Personer
Antall elever 8.-10. årstrinn:
Personer
Antall elever 1.-4. årstrinn kommunale og private:
Personer
Antall elever 5.-7. årstrinn kommunale og private:
Personer
Antall elever 8.-10. årstrinn kommunale og private:
Personer
Antall elever med spesialundervisning kommunale og private:
Personer
Antall elever 1.-4. årstrinn med spesialundervisning kommunale og private:
Personer
Antall elever 5.-7. årstrinn med spesialundervisning kommunale og private:
Personer
Antall elever 8.-10. årstrinn med spesialundervisning kommunale og private:
Personer
Antall elever med særskilt norskopplæring kommunale og private:
Personer
Antall elever med morsmålsopplæring kommunale og private:
Personer
Antall elever som får skoleskyss kommunale og private:
Personer
Antall elever som får skoleskyss kommunale og private, vektet:
Personer
Antall elever i kommunal og privat SFO:
Personer
Antall elever i kommunal og privat SFO, vektet:
Personer
Antall elever i kommunal SFO:
Personer
Antall elever i kommunal SFO, vektet:
Personer
Antall elever i kommunal og privat SFO 6-9 år:
Personer
Antall elever i kommunal SFO 6-9 år:
Personer
Antall elever i komm og privat SFO med 100prosentplass:
Personer
Antall elever i kommunal SFO med 100prosent plass:
Personer
Antall elever som har avsluttet grunnskolen:
Personer
Antall elever registrert i videregående opplæring samme høst som de avsluttet grunnskole:
Personer
Antall deltakere i voksenopplæring:
Personer
Antall deltakere i grunnskoleopplæring for voksne:
Personer
Antall deltakere i spesialundervisning for voksne:
Personer
Antall deltakere med både grunnskoleopplæring og spesialundervisning:
Personer
Antall datamaskiner:
Antall
Årstimer til spesialundervisning kommunale og private:
Timer
Årstimer utenom undervisning:
Timer
Årstimer til særskilt norskopplæring kommunale og private:
Timer
Årstimer til morsmålsopplæring kommunale og private:
Timer
Årstimer til tospråklig fagopplæring kommunale og private:
Timer
Årstimer til finsk som andrespråk:
Timer
Årstimer til tegnspråk:
Timer
Lærertimer totalt kommunale og private:
Timer
Lærertimer totalt, barnetrinn:
Timer
Lærertimer totalt, ungdomstrinn:
Timer
Lærertimer minus morsmål og finsk, 1.-7. årstrinn:
Timer
Lærertimer minus morsmål og finsk, 1.-4. årstrinn:
Timer
Lærertimer minus morsmål og finsk, 5.-7. årstrinn:
Timer
Lærertimer minus morsmål og finsk, 8.-10. årstrinn:
Timer
Elevtimer, 1.-7. årstrinn:
Timer
Elevtimer, 1.-4. årstrinn:
Timer
Elevtimer, 5.-7. årstrinn:
Timer
Elevtimer, 8.-10. årstrinn:
Timer
Andel elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver regning 8. trinn:
Prosent
Andel elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver lesing 8. trinn:
Prosent
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng:
Grunnskolepoeng
Antall innbyggere 6-9 år, konsern:
Personer
Antall innbyggere 6-15 år:
Personer
Antall innbyggere over 16 år:
Personer
Folkemengde i alt:
Personer
Avtalte årsverk grunnskolesektor, konsern:
Årsverk
Avtalte årsverk grunnskole, konsern:
Årsverk
Avtalte årsverk spesialskole, konsern:
Årsverk
Avtalte årsverk SFO, konsern:
Personer
Avtalte årsverk skolelokaler, konsern:
Årsverk
Avtalte årsverk voksenopplæring, konsern:
Årsverk
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær i grunnskolesektor, konsern:
Årsverk
Lærere grunnskole, antall:
Personer
Lærere grunnskole, 40 år og yngre:
Personer
Lærere grunnskole, 41-49 år:
Personer
Lærere grunnskole, 50-59 år:
Personer
Lærere grunnskole, 50 år og eldre:
Personer
Lærere grunnskole, 60 år og eldre:
Personer
Lærere grunnskole, kvinner:
Personer
Lærere grunnskole, menn:
Personer
Lærere grunnskole, i heltidsstilling:
Personer
Lærere grunnskole, med universitets-/høgskolekoleutdanning og pedagogisk utdanning:
Personer
Lærere grunnskole, med universitets-/høgskolekoleutdanning uten pedagogisk utdanning:
Personer
Lærere grunnskole, med videregående utdanning eller lavere:
Personer
Lærerårsverk, avtalte årsverk grunnskolesektor:
Årsverk
Lærerårsverk, avtalte årsverk eksklusive lange fravær grunnskolesektor:
Årsverk
Assistentårsverk, avtalte årsverk:
Årsverk
Assistentårsverk, avtalte årsverk eksklusive lange fravær:
Årsverk
Referansetid
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til SFO (215), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter til voksenopplæring (213), konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter til SFO (215), konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til SFO (215), konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler (222), konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss (223), konsern:
1.1.
Driftsutgifter til inventar og utstyr (202), konsern:
1.1.
Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202), konsern:
1.1.
Leie av lokaler og grunn (222), konsern:
1.1.
Lønnsutgifter til grunnskole (202), konsern:
1.1.
Lønnsutgifter til skolelokaler (222), konsern:
1.1.
Lønnsutgifter til skoleskyss (223), konsern:
1.1.
MVA-refusjon drift, grunnskole, konsern:
1.1.
MVA-refusjon investering, grunnskole, konsern:
1.1.
Avskrivninger på skolelokaler (222), konsern:
1.1.
Inntekter fra foreldrebetalingen i SFO, konsern:
1.1.
Kommunens egenfinansiering av SFO, konsern:
1.1.
Overføringer til andre, SFO, konsern:
1.1.
Statsstøtte ikke-kommunale SFO, konsern:
1.1.
Statstilskudd til kommunale SFO, konsern:
1.1.
Antall kommunale grunnskoler:
1.1.
Antall elever i kommunale grunnskoler:
1.1.
Antall elever i kommunale grunnskoler, vektet:
1.1.
Antall elever i kommunale og private grunnskoler:
1.1.
Antall elever 1. årstrinn:
1.1.
Antall elever 2. årstrinn:
1.1.
Antall elever 3. årstrinn:
1.1.
Antall elever 4. årstrinn:
1.1.
Antall elever 5. årstrinn:
1.1.
Antall elever 6. årstrinn:
1.1.
Antall elever 7. årstrinn:
1.1.
Antall elever 8. årstrinn:
1.1.
Antall elever 9. årstrinn:
1.1.
Antall elever 10. årstrinn:
1.1.
Antall elever 1.-7. årstrinn:
1.1.
Antall elever 1.-4. årstrinn:
1.1.
Antall elever 5.-7. årstrinn:
1.1.
Antall elever 8.-10. årstrinn:
1.1.
Antall elever 1.-4. årstrinn kommunale og private:
1.1.
Antall elever 5.-7. årstrinn kommunale og private:
1.1.
Antall elever 8.-10. årstrinn kommunale og private:
1.1.
Antall elever med spesialundervisning kommunale og private:
1.1.
Antall elever 1.-4. årstrinn med spesialundervisning kommunale og private:
1.1.
Antall elever 5.-7. årstrinn med spesialundervisning kommunale og private:
1.1.
Antall elever 8.-10. årstrinn med spesialundervisning kommunale og private:
1.1.
Antall elever med særskilt norskopplæring kommunale og private:
1.1.
Antall elever med morsmålsopplæring kommunale og private:
1.1.
Antall elever som får skoleskyss kommunale og private:
1.1.
Antall elever som får skoleskyss kommunale og private, vektet:
1.1.
Antall elever i kommunal og privat SFO:
1.1.
Antall elever i kommunal og privat SFO, vektet:
1.1.
Antall elever i kommunal SFO:
1.1.
Antall elever i kommunal SFO, vektet:
1.1.
Antall elever i kommunal og privat SFO 6-9 år:
1.1.
Antall elever i kommunal SFO 6-9 år:
1.1.
Antall elever i komm og privat SFO med 100prosentplass:
1.1.
Antall elever i kommunal SFO med 100prosent plass:
1.1.
Antall elever som har avsluttet grunnskolen:
1.1.
Antall elever registrert i videregående opplæring samme høst som de avsluttet grunnskole:
1.1.
Antall deltakere i voksenopplæring:
1.1.
Antall deltakere i grunnskoleopplæring for voksne:
1.1.
Antall deltakere i spesialundervisning for voksne:
1.1.
Antall deltakere med både grunnskoleopplæring og spesialundervisning:
1.1.
Antall datamaskiner:
1.1.
Årstimer til spesialundervisning kommunale og private:
1.1.
Årstimer utenom undervisning:
1.1.
Årstimer til særskilt norskopplæring kommunale og private:
1.1.
Årstimer til morsmålsopplæring kommunale og private:
1.1.
Årstimer til tospråklig fagopplæring kommunale og private:
1.1.
Årstimer til finsk som andrespråk:
1.1.
Årstimer til tegnspråk:
1.1.
Lærertimer totalt kommunale og private:
1.1.
Lærertimer totalt, barnetrinn:
1.1.
Lærertimer totalt, ungdomstrinn:
1.1.
Lærertimer minus morsmål og finsk, 1.-7. årstrinn:
1.1.
Lærertimer minus morsmål og finsk, 1.-4. årstrinn:
1.1.
Lærertimer minus morsmål og finsk, 5.-7. årstrinn:
1.1.
Lærertimer minus morsmål og finsk, 8.-10. årstrinn:
1.1.
Elevtimer, 1.-7. årstrinn:
1.1.
Elevtimer, 1.-4. årstrinn:
1.1.
Elevtimer, 5.-7. årstrinn:
1.1.
Elevtimer, 8.-10. årstrinn:
1.1.
Andel elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver regning 8. trinn:
1.1.
Andel elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver lesing 8. trinn:
1.1.
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng:
1.1.
Antall innbyggere 6-9 år, konsern:
1.1.
Antall innbyggere 6-15 år:
1.1.
Antall innbyggere over 16 år:
1.1.
Folkemengde i alt:
1.1.
Avtalte årsverk grunnskolesektor, konsern:
1.1.
Avtalte årsverk grunnskole, konsern:
1.1.
Avtalte årsverk spesialskole, konsern:
1.1.
Avtalte årsverk SFO, konsern:
1.1.
Avtalte årsverk skolelokaler, konsern:
1.1.
Avtalte årsverk voksenopplæring, konsern:
1.1.
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær i grunnskolesektor, konsern:
1.1.
Lærere grunnskole, antall:
1.1.
Lærere grunnskole, 40 år og yngre:
1.1.
Lærere grunnskole, 41-49 år:
1.1.
Lærere grunnskole, 50-59 år:
1.1.
Lærere grunnskole, 50 år og eldre:
1.1.
Lærere grunnskole, 60 år og eldre:
1.1.
Lærere grunnskole, kvinner:
1.1.
Lærere grunnskole, menn:
1.1.
Lærere grunnskole, i heltidsstilling:
1.1.
Lærere grunnskole, med universitets-/høgskolekoleutdanning og pedagogisk utdanning:
1.1.
Lærere grunnskole, med universitets-/høgskolekoleutdanning uten pedagogisk utdanning:
1.1.
Lærere grunnskole, med videregående utdanning eller lavere:
1.1.
Lærerårsverk, avtalte årsverk grunnskolesektor:
1.1.
Lærerårsverk, avtalte årsverk eksklusive lange fravær grunnskolesektor:
1.1.
Assistentårsverk, avtalte årsverk:
1.1.
Assistentårsverk, avtalte årsverk eksklusive lange fravær:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 120 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 18 Valgte 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken