Elevar i grunnskolen

Til toppen

06806: D1. Konsern - Grunnskole - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 1999 - 2016

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), konsern , Netto driftsutgifter til grunnskole (202), konsern , Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), konsern ,

Valgt 1 av totalt 120

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000