Elevar i grunnskolen

Til toppen

06804: D1. Konsern - Grunnskoleopplæring - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 1999 - 2016

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern , Netto driftsutgifter til grunnskole (202), i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern , Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern ,

Valgt 1 av totalt 61

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Definisjoner av variabler og verdier

Fra og med 2011, er spesialskoler og elever ved spesialskoler inkludert i tallet på ordinære grunnskoler. Det betyr at tallet på skoler, elever, spesialundervisning, årstimer og gruppestørrelse ikke er direkte sammenlignbart med tidligere år. Elevtallet er korrigert i ettertid, slik at det er sammenlignbart fra 2008 og fremover. Personelltall publiseres i juni. Funksjon 214-spesialskoler, utgikk fom. regnskapsåret 2013. Data for de kommunale tjenestene i Longyearbyen publiseres f.o.m. 2014, for Longyearbyen benyttes innbyggertall for fjoråret som foreløpige tall til publiseringene i mars. Data for Longyearbyen inngår ikke i snitt for grupper, fylker og landet.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.