Verdipapirfond, kvartalstall

Til toppen

06723: Verdipapirfondenes eiendeler, etter utstedersektor (mill. kr) (avslutta serie) 2006K4 - 2011K4

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006K4 , 2007K1 , 2007K2 ,

Valgt 1 av totalt 21

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000