Kollektivtransport

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06672: Kollektivtransport med buss. Byområde 2005 - 2023

Jardar Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 99700804
14.05.2024 08:00
Vognkilometer (1 000 km):
1 000 km
Vogntimer (1 000 timer):
1 000 timer
Vogner:
vogner
Setekm (1 000 km):
1 000 km
Plasskm (1 000 km):
1000 km
Passasjerer (1000 passasjerer):
1000 passasjerer
Passasjerkm (1 000 km):
1000 km
Vognkilometer (1 000 km):
31.12.
Vogntimer (1 000 timer):
31.12.
Vogner:
31.12.
Setekm (1 000 km):
31.12.
Plasskm (1 000 km):
31.12.
Passasjerer (1000 passasjerer):
31.12.
Passasjerkm (1 000 km):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2005 , 2006 , 2007 ,

Valgt 1 av totalt 19

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle byområder , Nedre Glommen , Oslo ,

Valgt 0 av totalt 15

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
På grunn av endret beregningsmetode for reiselengde for bussreiser i Oslo byområde og Viken er det et brudd i passasjerkilometertallene mellom statistikkårene 2021 og 2022. Tall for årene 2018-2022 ble revidert 31. august 2023. Tall for år 2022 for Drammen, Kristiansand, Haugesund og Stavanger byområde ble revidert 14. mai 2024. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

region

Oslo

Tall for byområde Oslo er estimert.

Drammen

Tall for byområde Drammen i 2020 er estimert.

Kristiansand

2019-tallene for vognkilometer, vogntimer, setekilometer og plasskilometer i byområdene Kristiansand og Tromsø er estimert.

Tromsø

2019-tallene for vognkilometer, vogntimer, setekilometer og plasskilometer i byområdene Kristiansand og Tromsø er estimert.