Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner

06497: M1. Konsern - Samferdsel - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 2001 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 23 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.03.2018
Kontakt
Christina Lyle, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 381
cly@ssb.no

Vidar Lund, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 394
vlu@ssb.no

Måleenhet
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., samferdsel i alt, konsern:
Kroner
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., komm. veier og gater, konsern:
Kroner
Nto. dr.utg. i kr pr. km kommunal vei og gate, konsern:
Kroner
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., samferdselsbedr./transporttiltak, konsern:
Kroner
Andel nto. dr.utg. for samf. i alt av samlede nto. dr.utg., konsern:
Prosent
Utgifter til vedlikehold av netto driftsutgifter til kommunale veier, konsern:
Prosent
Bt.o inv.utg. i kr pr. innbygger, samferdsel i alt, konsern:
Kroner
Bto. inv.utg. i kr pr. innb., komm. veier og gater, konsern:
Kroner
Bto. inv.utg. i kr pr. innb., samferdselsbedr./transporttiltak, konsern:
Kroner
Bto. dr.utg. i kr til gatebelysn. pr. km komm. vei:
Kroner
Bto.dr.utg. i kr til gatebelysning pr. lyspunkt, kommunal vei og gate, konsern:
Kroner
Bto. dr.utg. i kr til gatebelysn. pr. lyspunkt lang fylkes- /riksvei som kommunen betaler for, konsern:
Kroner
Kommunalt tilskudd i kr pr. km privat vei:
Kroner
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for i prosent av alle kommunale veier og gater:
Prosent
Andel kommunale veier og gater med belysning i prosent av alle kommunale veier og gater:
Prosent
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke:
Prosent
Antall km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for pr. 10 000 innb:
Kilometer
Brutto driftsutgifter til samferdsel i kr per innbygger:
Kroner
Bto. dr.utg. i kr pr. km kommunal vei og gate, konsern:
Kroner
Bto. dr.utg. i kr pr. innb., for komm. veier, konsern:
Kroner
Korr. bto. dr.utg. i kr pr. km komm. vei og gate, konsern:
Kroner
Antall parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede pr. 10 000 innb:
Antall
Antall utstedte parkeringstillatelser for forflytningshemmede pr. 10 000 innb:
Antall
Referansetid
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., samferdsel i alt, konsern:
1.1.
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., komm. veier og gater, konsern:
1.1.
Nto. dr.utg. i kr pr. km kommunal vei og gate, konsern:
1.1.
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., samferdselsbedr./transporttiltak, konsern:
1.1.
Andel nto. dr.utg. for samf. i alt av samlede nto. dr.utg., konsern:
1.1.
Utgifter til vedlikehold av netto driftsutgifter til kommunale veier, konsern:
1.1.
Bt.o inv.utg. i kr pr. innbygger, samferdsel i alt, konsern:
1.1.
Bto. inv.utg. i kr pr. innb., komm. veier og gater, konsern:
1.1.
Bto. inv.utg. i kr pr. innb., samferdselsbedr./transporttiltak, konsern:
1.1.
Bto. dr.utg. i kr til gatebelysn. pr. km komm. vei:
1.1.
Bto.dr.utg. i kr til gatebelysning pr. lyspunkt, kommunal vei og gate, konsern:
1.1.
Bto. dr.utg. i kr til gatebelysn. pr. lyspunkt lang fylkes- /riksvei som kommunen betaler for, konsern:
1.1.
Kommunalt tilskudd i kr pr. km privat vei:
1.1.
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for i prosent av alle kommunale veier og gater:
1.1.
Andel kommunale veier og gater med belysning i prosent av alle kommunale veier og gater:
1.1.
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke:
1.1.
Antall km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for pr. 10 000 innb:
1.1.
Brutto driftsutgifter til samferdsel i kr per innbygger:
1.1.
Bto. dr.utg. i kr pr. km kommunal vei og gate, konsern:
1.1.
Bto. dr.utg. i kr pr. innb., for komm. veier, konsern:
1.1.
Korr. bto. dr.utg. i kr pr. km komm. vei og gate, konsern:
1.1.
Antall parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede pr. 10 000 innb:
1.1.
Antall utstedte parkeringstillatelser for forflytningshemmede pr. 10 000 innb:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Definisjoner av variabler og verdier

Data for de kommunale tjenestene i Longyearbyen publiseres f.o.m. 2014, for Longyearbyen benyttes innbyggertall for fjoråret som foreløpige tall til publiseringene i mars. Data for Longyearbyen inngår ikke i snitt for grupper, fylker og landet.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken