Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06497: M1. Konsern - Samferdsel - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 2001 - 2016

Christina Lyle, Statistisk sentralbyrå
+47 464 83 444
Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
24.03.2018 08:00
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., samferdsel i alt, konsern:
Kroner
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., komm. veier og gater, konsern:
Kroner
Nto. dr.utg. i kr pr. km kommunal vei og gate, konsern:
Kroner
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., samferdselsbedr./transporttiltak, konsern:
Kroner
Andel nto. dr.utg. for samf. i alt av samlede nto. dr.utg., konsern:
Prosent
Utgifter til vedlikehold av netto driftsutgifter til kommunale veier, konsern:
Prosent
Bt.o inv.utg. i kr pr. innbygger, samferdsel i alt, konsern:
Kroner
Bto. inv.utg. i kr pr. innb., komm. veier og gater, konsern:
Kroner
Bto. inv.utg. i kr pr. innb., samferdselsbedr./transporttiltak, konsern:
Kroner
Bto. dr.utg. i kr til gatebelysn. pr. km komm. vei:
Kroner
Bto.dr.utg. i kr til gatebelysning pr. lyspunkt, kommunal vei og gate, konsern:
Kroner
Bto. dr.utg. i kr til gatebelysn. pr. lyspunkt lang fylkes- /riksvei som kommunen betaler for, konsern:
Kroner
Kommunalt tilskudd i kr pr. km privat vei:
Kroner
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for i prosent av alle kommunale veier og gater:
Prosent
Andel kommunale veier og gater med belysning i prosent av alle kommunale veier og gater:
Prosent
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke:
Prosent
Antall km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for pr. 10 000 innb:
Kilometer
Brutto driftsutgifter til samferdsel i kr per innbygger:
Kroner
Bto. dr.utg. i kr pr. km kommunal vei og gate, konsern:
Kroner
Bto. dr.utg. i kr pr. innb., for komm. veier, konsern:
Kroner
Korr. bto. dr.utg. i kr pr. km komm. vei og gate, konsern:
Kroner
Antall parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede pr. 10 000 innb:
Antall
Antall utstedte parkeringstillatelser for forflytningshemmede pr. 10 000 innb:
Antall
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., samferdsel i alt, konsern:
1.1.
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., komm. veier og gater, konsern:
1.1.
Nto. dr.utg. i kr pr. km kommunal vei og gate, konsern:
1.1.
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., samferdselsbedr./transporttiltak, konsern:
1.1.
Andel nto. dr.utg. for samf. i alt av samlede nto. dr.utg., konsern:
1.1.
Utgifter til vedlikehold av netto driftsutgifter til kommunale veier, konsern:
1.1.
Bt.o inv.utg. i kr pr. innbygger, samferdsel i alt, konsern:
1.1.
Bto. inv.utg. i kr pr. innb., komm. veier og gater, konsern:
1.1.
Bto. inv.utg. i kr pr. innb., samferdselsbedr./transporttiltak, konsern:
1.1.
Bto. dr.utg. i kr til gatebelysn. pr. km komm. vei:
1.1.
Bto.dr.utg. i kr til gatebelysning pr. lyspunkt, kommunal vei og gate, konsern:
1.1.
Bto. dr.utg. i kr til gatebelysn. pr. lyspunkt lang fylkes- /riksvei som kommunen betaler for, konsern:
1.1.
Kommunalt tilskudd i kr pr. km privat vei:
1.1.
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for i prosent av alle kommunale veier og gater:
1.1.
Andel kommunale veier og gater med belysning i prosent av alle kommunale veier og gater:
1.1.
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke:
1.1.
Antall km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for pr. 10 000 innb:
1.1.
Brutto driftsutgifter til samferdsel i kr per innbygger:
1.1.
Bto. dr.utg. i kr pr. km kommunal vei og gate, konsern:
1.1.
Bto. dr.utg. i kr pr. innb., for komm. veier, konsern:
1.1.
Korr. bto. dr.utg. i kr pr. km komm. vei og gate, konsern:
1.1.
Antall parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede pr. 10 000 innb:
1.1.
Antall utstedte parkeringstillatelser for forflytningshemmede pr. 10 000 innb:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Nto. dr.utg. i kr pr. innb., samferdsel i alt, konsern , Nto. dr.utg. i kr pr. innb., komm. veier og gater, konsern , Nto. dr.utg. i kr pr. km kommunal vei og gate, konsern ,

Valgt 1 av totalt 23

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2001 , 2002 , 2003 ,

Valgt 1 av totalt 16

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Definisjoner av variabler og verdier

Data for de kommunale tjenestene i Longyearbyen publiseres f.o.m. 2014, for Longyearbyen benyttes innbyggertall for fjoråret som foreløpige tall til publiseringene i mars. Data for Longyearbyen inngår ikke i snitt for grupper, fylker og landet.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.