Transport and communication in municipalities and county authorities

To the Top

06497: M1. Consolidated accounts - Transport and communication - key figures (M) (closed series) 2001 - 2016

Variable overview
statistikkvariabel
Mandatory *
year
Mandatory *
region

statistikkvariabel

Mandatory *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Net operating expenditures per capita, transport and communication , Net operating expenditures per capita, local roads , Nto. dr.utg. i kr pr. km kommunal vei og gate, konsern ,

Selected 1 of total 23

year

Mandatory *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2001 , 2002 , 2003 ,

Selected 1 of total 16

Optional variable
Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300 000)
Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000

Footnotes

Definisjoner av variabler og verdier

Data for de kommunale tjenestene i Longyearbyen publiseres f.o.m. 2014, for Longyearbyen benyttes innbyggertall for fjoråret som foreløpige tall til publiseringene i mars. Data for Longyearbyen inngår ikke i snitt for grupper, fylker og landet.
See list over changes in regional classifications (in Norwegian).

User manual for StatBank