Skogeiernes inntekt

06496: Personlige skogeieres utdanning, etter bostedsfylke (F) (avslutta serie) 2005 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region

Totalt 25 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.02.2019
Kontakt
Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Terje Olav Rundtom, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 371
teo@ssb.no

Måleenhet
Grunnskoleutdanning:
personer
Videregående-skole-utdanning:
personer
Høgskole- og universitetsutdanning, kort:
personer
Høgskole- og universitetsutdanning, lang:
personer
Ukjent og ikke fullført utdanning:
personer
Referansetid
Grunnskoleutdanning:
31.12.
Videregående-skole-utdanning:
31.12.
Høgskole- og universitetsutdanning, kort:
31.12.
Høgskole- og universitetsutdanning, lang:
31.12.
Ukjent og ikke fullført utdanning:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken