Skogeiernes inntekt

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06496: Personlige skogeieres utdanning, etter bostedsfylke (F) (avslutta serie) 2005 - 2017

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
Terje Olav Rundtom, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 371
15.02.2019 08:00
Grunnskoleutdanning:
personer
Videregående-skole-utdanning:
personer
Høgskole- og universitetsutdanning, kort:
personer
Høgskole- og universitetsutdanning, lang:
personer
Ukjent og ikke fullført utdanning:
personer
Grunnskoleutdanning:
31.12.
Videregående-skole-utdanning:
31.12.
Høgskole- og universitetsutdanning, kort:
31.12.
Høgskole- og universitetsutdanning, lang:
31.12.
Ukjent og ikke fullført utdanning:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2005 , 2006 , 2007 ,

Valgt 1 av totalt 13

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 03+30 Oslo og Viken , 01 Østfold (-2019) , 02-03 Oslo og Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 25

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000