Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

06472: Hotell- og restaurantvirksomhet. Utvalgte byer. Hovedtall, etter næring (SN2002). Bedrifter (avslutta serie) 2005 - 2008

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

region


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Bearbeidingsverdi (mill. kr)

Til faktorpriser.

Brukerveiledning for statistikkbanken