KOSTRA

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06437: S. Sysselsetting i fylkeskommunene - grunnlagsdata (F) (avslutta serie) 2005 - 2016

Anni Sutatip Thirpaks Fretheim, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 657
15.03.2018 08:00
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær i fylkeskommunen i alt:
Korrigerte avtalte årsverk
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær i fylkeskommunens administrasjon:
Korrigerte avtalte årsverk
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær i videregående opplæring:
Korrigerte avtalte årsverk
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær i tannhelsetjenesten:
Korrigerte avtalte årsverk
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær i fylkeskommunal kultur:
Korrigerte avtalte årsverk
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær, annet:
Korrigerte avtalte årsverk
Avtalte årsverk i fylkeskommunen i alt:
Avtalte årsverk
Avtalte årsverk i fylkeskommunens administrasjon:
Avtalte årsverk
Avtalte årsverk i videregående opplæring:
Avtalte årsverk
Avtalte årsverk i tannhelsetjenesten:
Avtalte årsverk
Avtalte årsverk i fylkeskommunal kultur:
Avtalte årsverk
Avtalte årsverk i fylkeskommunen, annet:
Avtalte årsverk
Sysselsatte i fylkeskommunen i alt:
Sysselsatte
Sysselsatte i fylkeskommunens administrasjon:
Sysselsatte
Sysselsatte i videregående opplæring:
Sysselsatte
Sysselsatte i tannhelsetjenesten:
Sysselsatte
Sysselsatte i fylkeskommunal kultur:
Sysselsatte
Sysselsatte i fylkeskommunen, annet:
Sysselsatte
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær i fylkeskommunen i alt:
1.1.
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær i fylkeskommunens administrasjon:
1.1.
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær i videregående opplæring:
1.1.
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær i tannhelsetjenesten:
1.1.
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær i fylkeskommunal kultur:
1.1.
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær, annet:
1.1.
Avtalte årsverk i fylkeskommunen i alt:
1.1.
Avtalte årsverk i fylkeskommunens administrasjon:
1.1.
Avtalte årsverk i videregående opplæring:
1.1.
Avtalte årsverk i tannhelsetjenesten:
1.1.
Avtalte årsverk i fylkeskommunal kultur:
1.1.
Avtalte årsverk i fylkeskommunen, annet:
1.1.
Sysselsatte i fylkeskommunen i alt:
1.1.
Sysselsatte i fylkeskommunens administrasjon:
1.1.
Sysselsatte i videregående opplæring:
1.1.
Sysselsatte i tannhelsetjenesten:
1.1.
Sysselsatte i fylkeskommunal kultur:
1.1.
Sysselsatte i fylkeskommunen, annet:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Avtalte årsverk eksklusive lange fravær i fylkeskommunen i alt , Avtalte årsverk eksklusive lange fravær i fylkeskommunens administrasjon , Avtalte årsverk eksklusive lange fravær i videregående opplæring ,

Valgt 1 av totalt 18

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2005 , 2006 , 2007 ,

Valgt 1 av totalt 12

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAFK Landet , EAFKUO Landet uten Oslo , 0100 Østfold fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
F.o.m. 2015 bruker den registerbaserte sysselsettingsstatistikken A-ordningen som datakilde i stedet for Aa-registeret. Mer informasjon om A-ordningen gå til: http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakil-- de-for-tre-etater Mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-- -og-ny-statistikk Om det nye datagrunnlaget fra A-ordningen, se «Om statistikken» for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27?-- fane=om contentKommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy er slått sammen til 1903 Harstad frå 1.1.2013.2012: sysselsettingstallene i Oslo har problemer med datakvaliteten. En grundigere beskrivelse av datagrunnlaget for Oslo kan en finne under overskriften «Veiledning om innmelding av ansatte i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret: http://www.ssb.no/a/innrapportering/kostra/innrapp/Kommunene 1723 Mosvik og 1729 Inderøy slås sammen fra 1.1.2012 og årsverk for de to kommunene har delvis blitt rapportert på ny kommune 1759 Inderøy. Alle årsverk for 2011 for de to kommunene vises derfor samlet på 1729 Inderøy. Skifte i uttaket av Aa-registeret for 2007. Skifte av referanseuke fra 2006 til 2007 kan tilsi at tallet på sysselsatte personer og avtalte årsverk blir trukket noe ned for 2007. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.