KOSTRA - Municipality-State-Reporting

06437: S. Employment in county municipalities - basic data (C) (closed series) 2005 - 2016
Mark your selections and choose between table on screen and file format. Marking tips

For variables marked Select at least one value you need to select at least one value

statistikkvariabel Select at least one value

Total 18 Selected

Search

region

Total 27 Selected

Search

year Select at least one value

Total 12 Selected

Search


Number of selected data cells are:(maximum number allowed is 300 000)

Presentation on screen is limited to 1 000 rows and 30 columns


Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000
Contact and information

Information

Latest update
2018-03-15
Contact
Anni Sutatip Thirpaks Fretheim, Statistics Norway
+47 409 02 657
stf@ssb.no

Unit
Contracted man-years adjusted for long term leave, county municipality in total:
Korrigerte avtalte årsverk
Contracted man-years adjusted for long term leave, administration in county municipality:
Korrigerte avtalte årsverk
Contracted man-years adjusted for long term leave, in upper secondary schools:
Korrigerte avtalte årsverk
Contracted man-years adjusted for long term leave, in dental health services:
Korrigerte avtalte årsverk
Contracted man-years adjusted for long term leave, cultural purpose in county municipality:
Korrigerte avtalte årsverk
Contracted man-years adjusted for long term leave, other services in county municipality:
Korrigerte avtalte årsverk
Contracted man-years, services in total for county municipality:
Avtalte årsverk
Contracted man-years, administration in county municipality:
Avtalte årsverk
Contracted man-years, in upper secondary schools:
Avtalte årsverk
Contracted man-years, in dental health services:
Avtalte årsverk
Contracted man-years, cultural purpose in county municipality:
Avtalte årsverk
Contracted man-years, other services in county municipality:
Avtalte årsverk
Employed persons in county municipality total:
Sysselsatte
Employed persons, administration in county municipality:
Sysselsatte
Employed persons, in upper secondary schools:
Sysselsatte
Employed persons, in dental health services:
Sysselsatte
Employed persons, cultural purpose in county municipality:
Sysselsatte
Employed persons, other services in county municipality:
Sysselsatte
Reference time
Contracted man-years adjusted for long term leave, county municipality in total:
1.1.
Contracted man-years adjusted for long term leave, administration in county municipality:
1.1.
Contracted man-years adjusted for long term leave, in upper secondary schools:
1.1.
Contracted man-years adjusted for long term leave, in dental health services:
1.1.
Contracted man-years adjusted for long term leave, cultural purpose in county municipality:
1.1.
Contracted man-years adjusted for long term leave, other services in county municipality:
1.1.
Contracted man-years, services in total for county municipality:
1.1.
Contracted man-years, administration in county municipality:
1.1.
Contracted man-years, in upper secondary schools:
1.1.
Contracted man-years, in dental health services:
1.1.
Contracted man-years, cultural purpose in county municipality:
1.1.
Contracted man-years, other services in county municipality:
1.1.
Employed persons in county municipality total:
1.1.
Employed persons, administration in county municipality:
1.1.
Employed persons, in upper secondary schools:
1.1.
Employed persons, in dental health services:
1.1.
Employed persons, cultural purpose in county municipality:
1.1.
Employed persons, other services in county municipality:
1.1.
Source
Statistics Norway
Database
External PROD
Footnotes

Footnotes

F.o.m. 2015 bruker den registerbaserte sysselsettingsstatistikken A-ordningen som datakilde i stedet for Aa-registeret. Mer informasjon om A-ordningen gå til: http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakil-- de-for-tre-etater Mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-- -og-ny-statistikk Om det nye datagrunnlaget fra A-ordningen, se «Om statistikken» for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27?-- fane=om contentKommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy er slått sammen til 1903 Harstad frå 1.1.2013.2012: sysselsettingstallene i Oslo har problemer med datakvaliteten. En grundigere beskrivelse av datagrunnlaget for Oslo kan en finne under overskriften «Veiledning om innmelding av ansatte i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret: http://www.ssb.no/a/innrapportering/kostra/innrapp/Kommunene 1723 Mosvik og 1729 Inderøy slås sammen fra 1.1.2012 og årsverk for de to kommunene har delvis blitt rapportert på ny kommune 1759 Inderøy. Alle årsverk for 2011 for de to kommunene vises derfor samlet på 1729 Inderøy. Skifte i uttaket av Aa-registeret for 2007. Skifte av referanseuke fra 2006 til 2007 kan tilsi at tallet på sysselsatte personer og avtalte årsverk blir trukket noe ned for 2007.
See list over changes in regional classifications (in Norwegian).

User manual for StatBank