Brann- og ulukkesvern

06436: P. Brann- og ulykkesvern - kvalitet (K) (avslutta serie) 1999 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.03.2018
Kontakt
Linda M. Allertsen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4641
lia@ssb.no

Måleenhet
Antall boligbranner pr. 1000 innbyggere:
?
Andel A-objekter som har fått tilsyn:
Prosent
Andel personer med kompetanse som fører tilsyn med særskilte brannobjekter:
?
Referansetid
Antall boligbranner pr. 1000 innbyggere:
1.1.
Andel A-objekter som har fått tilsyn:
1.1.
Andel personer med kompetanse som fører tilsyn med særskilte brannobjekter:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tjenestedata for 2013-årgangen inkluderer alle innsendte data til DSB per 8.mai 2014. Det er lagt inn tjenestedata fra den siste innrapporterte årgangen for flere kommuner. For kommunene 0631 Flesberg, 1141 Finnøy, 1430 Gaular, 1613 Snillfjord, 1617 Hitra, 1638 Orkdal, 1657 Skaun, 1749 Flatanger, 1818 Herøy, 2028 Båtsfjord er 2012-årgangen benyttet. For 1870 Sortland kommune er tjenestedata for 2010 benyttet.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken