Brann- og ulukkesvern

Til toppen

06436: P. Brann- og ulykkesvern - kvalitet (K) (avslutta serie) 1999 - 2016

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tjenestedata for 2013-årgangen inkluderer alle innsendte data til DSB per 8.mai 2014. Det er lagt inn tjenestedata fra den siste innrapporterte årgangen for flere kommuner. For kommunene 0631 Flesberg, 1141 Finnøy, 1430 Gaular, 1613 Snillfjord, 1617 Hitra, 1638 Orkdal, 1657 Skaun, 1749 Flatanger, 1818 Herøy, 2028 Båtsfjord er 2012-årgangen benyttet. For 1870 Sortland kommune er tjenestedata for 2010 benyttet. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.