Fire and accident protection

To the Top

06436: P. Fire and accident protection - quality (M) (closed series) 1999 - 2016

Mandatory

Selected 1 of total 3

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1999 , 2000 , 2001 ,

Selected 1 of total 18

Optional variable
Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300 000)
Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000
Tjenestedata for 2013-årgangen inkluderer alle innsendte data til DSB per 8.mai 2014. Det er lagt inn tjenestedata fra den siste innrapporterte årgangen for flere kommuner. For kommunene 0631 Flesberg, 1141 Finnøy, 1430 Gaular, 1613 Snillfjord, 1617 Hitra, 1638 Orkdal, 1657 Skaun, 1749 Flatanger, 1818 Herøy, 2028 Båtsfjord er 2012-årgangen benyttet. For 1870 Sortland kommune er tjenestedata for 2010 benyttet. See list over changes in regional classifications (in Norwegian).