KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering

06424: S. Sysselsetting i fylkeskommunene - nøkkeltall (F) (avslutta serie) 2005 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk

region

Totalt 27 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Anni Sutatip Thirpaks Fretheim, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 657
stf@ssb.no

Måleenhet
Antall avtalte årsverk eksklusive lange fravær i fylkeskommunen i alt:
Korrigerte avtalte årsverk
Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær i fylkeskommunens administrasjon:
Prosent
Andel avtalte årsverk ekslusive lange fravær i videregående opplæring:
Prosent
Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær i tannhelsetjenesten:
Prosent
Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær i fylkeskommunal kultur:
Prosent
Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær i fylkeskommunen, annet:
Prosent
Antall avtalte årsverk i fylkeskommunen i alt:
Avtalte årsverk
Andel avtalte årsverk i fylkeskommunens administrasjon:
Prosent
Andel avtalte årsverk i videregående opplæring:
Prosent
Andel avtalte årsverk i tannhelsetjenesten:
Prosent
Andel avtalte årsverk i fylkeskommunal kultur:
Prosent
Andel avtalte årsverk i fylkeskommunen, annet:
Prosent
Antall sysselsatte i fylkeskommunen i alt:
Sysselsatte
Andel sysselsatte i fylkeskommunens administrasjon:
Prosent
Andel sysselsatte i videregående opplæring:
Prosent
Andel sysselsatte i tannhelsetjenesten:
Prosent
Andel sysselsatte i fylkeskommunal kultur:
Prosent
Andel sysselsatte i fylkeskommunen, annet:
Prosent
Referansetid
Antall avtalte årsverk eksklusive lange fravær i fylkeskommunen i alt:
1.1.
Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær i fylkeskommunens administrasjon:
1.1.
Andel avtalte årsverk ekslusive lange fravær i videregående opplæring:
1.1.
Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær i tannhelsetjenesten:
1.1.
Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær i fylkeskommunal kultur:
1.1.
Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær i fylkeskommunen, annet:
1.1.
Antall avtalte årsverk i fylkeskommunen i alt:
1.1.
Andel avtalte årsverk i fylkeskommunens administrasjon:
1.1.
Andel avtalte årsverk i videregående opplæring:
1.1.
Andel avtalte årsverk i tannhelsetjenesten:
1.1.
Andel avtalte årsverk i fylkeskommunal kultur:
1.1.
Andel avtalte årsverk i fylkeskommunen, annet:
1.1.
Antall sysselsatte i fylkeskommunen i alt:
1.1.
Andel sysselsatte i fylkeskommunens administrasjon:
1.1.
Andel sysselsatte i videregående opplæring:
1.1.
Andel sysselsatte i tannhelsetjenesten:
1.1.
Andel sysselsatte i fylkeskommunal kultur:
1.1.
Andel sysselsatte i fylkeskommunen, annet:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

F.o.m. 2015 bruker den registerbaserte sysselsettingsstatistikken A-ordningen som datakilde i stedet for Aa-registeret. Mer informasjon om A-ordningen gå til: http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakil-- de-for-tre-etater Mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-- -og-ny-statistikk Om det nye datagrunnlaget fra A-ordningen, se «Om statistikken» for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27?-- fane=om contentKommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy er slått sammen til 1903 Harstad frå 1.1.2013.2012: sysselsettingstallene i Oslo har problemer med datakvaliteten. En grundigere beskrivelse av datagrunnlaget for Oslo kan en finne under overskriften «Veiledning om innmelding av ansatte i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret: http://www.ssb.no/a/innrapportering/kostra/innrapp/Kommunene 1723 Mosvik og 1729 Inderøy slås sammen fra 1.1.2012 og årsverk for de to kommunene har delvis blitt rapportert på ny kommune 1759 Inderøy. Alle årsverk for 2011 for de to kommunene vises derfor samlet på 1729 Inderøy. Skifte i uttaket av Aa-registeret for 2007. Skifte av referanseuke fra 2006 til 2007 kan tilsi at tallet på sysselsatte personer og avtalte årsverk blir trukket noe ned for 2007.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken