KOSTRA - Municipality-State-Reporting

06424: S. Employment in county municipalities - key figures (C) (closed series) 2005 - 2016
Mark your selections and choose between table on screen and file format. Marking tips

For variables marked Select at least one value you need to select at least one value

statistikkvariabel Select at least one value

Total 18 Selected

Search

region

Total 27 Selected

Search

year Select at least one value

Total 12 Selected

Search


Number of selected data cells are:(maximum number allowed is 300 000)

Presentation on screen is limited to 1 000 rows and 30 columns


Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000
Contact and information

Information

Latest update
2018-03-15
Contact
Anni Sutatip Thirpaks Fretheim, Statistics Norway
+47 409 02 657
stf@ssb.no

Unit
Contracted man-years adjusted for sick-leave and maternity leave, county municipality in total:
Korrigerte avtalte årsverk
Proportion of contracted man-years adjusted for sick-leave and maternity leave, county municipal administration:
Per cent
Proportion of contracted man-years adjusted for sick-leave and maternity leave, upper secondary schools:
Per cent
Proportion of contracted man-years adjusted for sick-leave and maternity leave, dental health services:
Per cent
Proportion of contracted man-years adjusted for sick-leave and maternity leave, cultural purposes:
Per cent
Proportion of contracted man-years adjusted for sick-leave and maternity leave, other county municipal services:
Per cent
Contracted man-years, county municipality in total:
Avtalte årsverk
Proportion of contracted man-years, county municipal administration:
Per cent
Proportion of contracted man-years, upper secondary schools:
Per cent
Proportion of contracted man-years, dental health services:
Per cent
Proportion of contracted man-years, cultural purposes:
Per cent
Proportion of contracted man-years, other county municipal services:
Per cent
Employed, county municipality in total:
Sysselsatte
Proportion of employed, county municipal administration:
Per cent
Proportion of employed, upper secondary schools:
Per cent
Proportion of employed, dental health services:
Per cent
Proportion of employed, cultural purposes:
Per cent
Proportion of employed, other county municipal services:
Per cent
Reference time
Contracted man-years adjusted for sick-leave and maternity leave, county municipality in total:
1.1.
Proportion of contracted man-years adjusted for sick-leave and maternity leave, county municipal administration:
1.1.
Proportion of contracted man-years adjusted for sick-leave and maternity leave, upper secondary schools:
1.1.
Proportion of contracted man-years adjusted for sick-leave and maternity leave, dental health services:
1.1.
Proportion of contracted man-years adjusted for sick-leave and maternity leave, cultural purposes:
1.1.
Proportion of contracted man-years adjusted for sick-leave and maternity leave, other county municipal services:
1.1.
Contracted man-years, county municipality in total:
1.1.
Proportion of contracted man-years, county municipal administration:
1.1.
Proportion of contracted man-years, upper secondary schools:
1.1.
Proportion of contracted man-years, dental health services:
1.1.
Proportion of contracted man-years, cultural purposes:
1.1.
Proportion of contracted man-years, other county municipal services:
1.1.
Employed, county municipality in total:
1.1.
Proportion of employed, county municipal administration:
1.1.
Proportion of employed, upper secondary schools:
1.1.
Proportion of employed, dental health services:
1.1.
Proportion of employed, cultural purposes:
1.1.
Proportion of employed, other county municipal services:
1.1.
Source
Statistics Norway
Database
External PROD
Footnotes

Footnotes

F.o.m. 2015 bruker den registerbaserte sysselsettingsstatistikken A-ordningen som datakilde i stedet for Aa-registeret. Mer informasjon om A-ordningen gå til: http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakil-- de-for-tre-etater Mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-- -og-ny-statistikk Om det nye datagrunnlaget fra A-ordningen, se «Om statistikken» for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27?-- fane=om contentKommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy er slått sammen til 1903 Harstad frå 1.1.2013.2012: sysselsettingstallene i Oslo har problemer med datakvaliteten. En grundigere beskrivelse av datagrunnlaget for Oslo kan en finne under overskriften «Veiledning om innmelding av ansatte i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret: http://www.ssb.no/a/innrapportering/kostra/innrapp/Kommunene 1723 Mosvik og 1729 Inderøy slås sammen fra 1.1.2012 og årsverk for de to kommunene har delvis blitt rapportert på ny kommune 1759 Inderøy. Alle årsverk for 2011 for de to kommunene vises derfor samlet på 1729 Inderøy. Skifte i uttaket av Aa-registeret for 2007. Skifte av referanseuke fra 2006 til 2007 kan tilsi at tallet på sysselsatte personer og avtalte årsverk blir trukket noe ned for 2007.
See list over changes in regional classifications (in Norwegian).

User manual for StatBank