Økonomisk sosialhjelp

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06422: G. Sosialtjenesten - kvalitet (K) (avslutta serie) 2006 - 2016

Mahta Souri, Statistisk sentralbyrå
+47 93604094
Unni Grebstad, Statistisk sentralbyrå
+47 94 50 68 66
15.03.2018 08:00
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år:
Måneder
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år:
Måneder
Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år, av innbyggerne 18-24 år:
Prosent
Sosialhjelpsmottakere 6 mnd + og trygd som viktigste inntekt:
Personer
Mottakere 6 måneder + og sosialhjelp som hovedinntekt:
Personer
Mottakere 10 måneder + og sosialhjelp som hovedinntekt:
Personer
Gjennomsnittlig stønadslengde for mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde:
Måneder
Sosialhjelpsmottakere som er uten bolig:
Personer
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år:
1.1.
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år:
1.1.
Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år, av innbyggerne 18-24 år:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere 6 mnd + og trygd som viktigste inntekt:
1.1.
Mottakere 6 måneder + og sosialhjelp som hovedinntekt:
1.1.
Mottakere 10 måneder + og sosialhjelp som hovedinntekt:
1.1.
Gjennomsnittlig stønadslengde for mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere som er uten bolig:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006 , 2007 , 2008 ,

Valgt 1 av totalt 11

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000