Barnevern

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06405: H. Barnevern - kvalitet (K) (avslutta serie) 2004 - 2016

Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
06.04.2018 08:00
System for brukerundersøkelser i barnevernstjenesten:
Ja/nei
Benyttet brukerundersøkelse siste år:
Ja/nei
Innført internkontroll i barnevernstjenesten:
Ja/nei
Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder:
Prosent
Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år:
Årsverk
Stillinger med fagutdanning av alle fag- og tiltaksstillinger:
Prosent
System for brukerundersøkelser i barnevernstjenesten:
1.1.
Benyttet brukerundersøkelse siste år:
1.1.
Innført internkontroll i barnevernstjenesten:
1.1.
Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder:
1.1.
Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år:
1.1.
Stillinger med fagutdanning av alle fag- og tiltaksstillinger:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 13

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000