Til toppen

06387: Skogeiendommer med skogavvirkning for salg, etter eiendomsstørrelse (dekar) (F) 2005 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
størrelse
Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2005 , 2006 , 2007 ,

Valgt 1 av totalt 15

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 03+30 Oslo og Viken , 01 Østfold (-2019) , 02-03 Oslo og Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 25

Valgfri variabel

størrelse

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , 25-99 dekar , 100-249 dekar ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Avvirkningsdataene kommer fra virkesdatabasen for skogfond og måleopplysninger (VSOP)
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken