Godstransport på vei, regnskap for aksjeselskaper

06354: Utvalgte nøkkeltall for aksjelskaper for godstransport på vei, etter sektor (prosent) (F) (avslutta serie) 2004 - 2006
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 26 Valgte

Søk

sektor Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.02.2008
Kontakt
Ragnar Markussen Nilsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 393
rmn@ssb.no

Asbjørn Willy Wethal, Statistisk sentralbyrå
+47 926 15 305
aww@ssb.no

Måleenhet
Driftsmargin:
prosent
Resultatgrad:
prosent
Totalkapitalrentabilitet:
prosent
Egenkapitalrentabilitet:
prosent
Egenkapitalandel:
prosent
Likviditetsgrad:
prosent
Totalkapitalens omløpshastighet:
prosent
Referansetid
Driftsmargin:
31.12.
Resultatgrad:
31.12.
Totalkapitalrentabilitet:
31.12.
Egenkapitalrentabilitet:
31.12.
Egenkapitalandel:
31.12.
Likviditetsgrad:
31.12.
Totalkapitalens omløpshastighet:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Driftsmargin
Driftsresultat i prosent av driftsinntektene.
Resultatgrad
Ordinært resultat før skattekostnad i prosent av driftsinntektene.
Totalkapitalrentabilitet
Ordinært resultat før skattekostnad + rentekostnader i prosent av sum gjeld og egenkapital.
Egenkapitalrentabilitet
Ordinært resultat i prosent av egenkapital.
Egenkapitalandel
Egenkapital i prosent av sum gjeld og egenkapital.
Likviditetsgrad
Omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld per 31. desember.
Totalkapitalens omløpshastighet
Driftsinntektene dividert på summen av gjeld og egenkapital per 31. desember.

Brukerveiledning for statistikkbanken