Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06354: Utvalgte nøkkeltall for aksjelskaper for godstransport på vei, etter sektor (prosent) (F) (avslutta serie) 2004 - 2006

Ragnar Markussen Nilsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 393
Asbjørn Willy Wethal, Statistisk sentralbyrå
+47 926 15 305
08.02.2008 10:00
Driftsmargin:
prosent
Resultatgrad:
prosent
Totalkapitalrentabilitet:
prosent
Egenkapitalrentabilitet:
prosent
Egenkapitalandel:
prosent
Likviditetsgrad:
prosent
Totalkapitalens omløpshastighet:
prosent
Driftsmargin:
31.12.
Resultatgrad:
31.12.
Totalkapitalrentabilitet:
31.12.
Egenkapitalrentabilitet:
31.12.
Egenkapitalandel:
31.12.
Likviditetsgrad:
31.12.
Totalkapitalens omløpshastighet:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 7

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 31 Østfold , 32 Akershus , 30 Viken (2020-2023) ,

Valgt 0 av totalt 33

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel

Driftsmargin

Driftsresultat i prosent av driftsinntektene.

Resultatgrad

Ordinært resultat før skattekostnad i prosent av driftsinntektene.

Totalkapitalrentabilitet

Ordinært resultat før skattekostnad + rentekostnader i prosent av sum gjeld og egenkapital.

Egenkapitalrentabilitet

Ordinært resultat i prosent av egenkapital.

Egenkapitalandel

Egenkapital i prosent av sum gjeld og egenkapital.

Likviditetsgrad

Omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld per 31. desember.

Totalkapitalens omløpshastighet

Driftsinntektene dividert på summen av gjeld og egenkapital per 31. desember.