06312: Skogeiendommer, etter skogeiers kjønn og eiendomsstørrelse (F) (avslutta serie) 2005 - 2011
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region

Totalt 25 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

størrelse

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
06.03.2013
Kontakt
Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Terje Olav Rundtom, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 371
teo@ssb.no

Måleenhet
Skogeiendommer:
antall
Referansetid
Skogeiendommer:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

For noen skogeiere har vi ikke identifisert eieren. De inngår ikke i tabellen.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken