Til toppen

06312: Skogeiendommer, etter skogeiers kjønn og eiendomsstørrelse (F) (avslutta serie) 2005 - 2011

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 03+30 Oslo og Viken , 01 Østfold (-2019) , 02-03 Oslo og Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 25

Valgfri variabel

kjønn


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

størrelse

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , 25-99 dekar , 100-249 dekar ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
For noen skogeiere har vi ikke identifisert eieren. De inngår ikke i tabellen.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken