Landsskogtakseringen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06292: Skogareal. Totalareal, etter markslag og takserte regioner (km²) (avslutta serie) 1996-2000 - 2000-2004

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
20.11.2006 10:00
Produktiv skogmark under barskoggrensen:
km²
Trebevokst impediment under barskoggrensen:
km²
Lauv- og furumyr under barsskoggrensen:
km²
Starr- og mosemyr under barsskoggrensen:
km²
Annet areal under barsskoggrensen:
km²
Markslag over barsskoggrensen:
km²
Produktiv skogmark under barskoggrensen:
31.12.
Trebevokst impediment under barskoggrensen:
31.12.
Lauv- og furumyr under barsskoggrensen:
31.12.
Starr- og mosemyr under barsskoggrensen:
31.12.
Annet areal under barsskoggrensen:
31.12.
Markslag over barsskoggrensen:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel

Produktiv skogmark under barskoggrensen

Medregnet ferskvann. Fra og med 2001-2004 omfatter ikke statistikken arealer som ligger i nasjonalparker og naturreservater. Fra og med takstperioden 2005-2009 omfatter statistikken også arealer over barskoggrensa.

Annet areal under barsskoggrensen

Medregnet ferskvann. Fra og med 2001-2004 omfatter ikke statistikken arealer som ligger i nasjonalparker og naturreservater. Fra og med takstperioden 2005-2009 omfatter statistikken også arealer over barskoggrensa.

Markslag over barsskoggrensen

Medregnet ferskvann. Fra og med 2001-2004 omfatter ikke statistikken arealer som ligger i nasjonalparker og naturreservater. Fra og med takstperioden 2005-2009 omfatter statistikken også arealer over barskoggrensa.