Landsskogtakseringen

06290: Stående kubikkmasse under bark, etter markslag, treslag og takserte regioner (1 000 m³) 1996-2000 - 2014-2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region

Totalt 8 Valgte

Søk

treslag

Totalt 4 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.08.2019
Kontakt
Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Stående kubikkmasse på produktivt skogareal:
1 000 m³
Stående kubikkmasse på andre markslag:
1 000 m³
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra og med takstperioden 2005-2009 omfatter statistikken også arealer over barskoggrensa.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken