Landsskogtakseringen

Til toppen

06290: Stående kubikkmasse under bark, etter markslag, treslag og takserte regioner (1 000 m³) 1996-2000 - 2015-2019

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

intervall (år)

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1996-2000 , 1998-2002 , 1999-2003 ,

Valgt 1 av totalt 19

region


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med takstperioden 2005-2009 omfatter statistikken også arealer over barskoggrensa.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken