Landsskogtakseringen

Til toppen
06290: Stående kubikkmasse under bark, etter markslag, treslag og takserte regioner (1 000 m³) 1996-2000 - 2015-2019
Sist endret
28.08.2020
Kontakt
Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Stående kubikkmasse på produktivt skogareal:
1 000 m³
Stående kubikkmasse på andre markslag:
1 000 m³
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
region
treslag
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

intervall (år)
Må velges *

Totalt 19 Valgte 1

region

Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fra og med takstperioden 2005-2009 omfatter statistikken også arealer over barskoggrensa.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken