Landsskogtakseringen

Til toppen

06288: Produktivt skogareal, unntatt areal under forynging, etter treslag og takserte regioner (km²) 1996-2000 - 2015-2019

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

intervall (år)

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1996-2000 , 1998-2002 , 1999-2003 ,

Valgt 1 av totalt 19

region


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med 2000-2004 omfatter ikke statistikken arealer som ligger i nasjonalparker og naturreservater. Fra og med takstperioden 2005-2009 omfatter statistikken også arealer over barskoggrensa. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken