Til toppen

06254: Innalandsk obligasjonsgjeld til pålydande verdi og marknadsverdi, etter låntakarsektor (mill. kr) (avslutta serie) 1995 - 2011

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1995 , 1996 , 1997 ,

Valgt 1 av totalt 17

låntakarsektor

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Statsforvaltninga , Fylkeskommunar ,

Valgt 0 av totalt 23

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Medregnet egenbeholdning. Inkludert gjeld tatt opp i Norge i utenlandsk valuta. Kilde: Verdipapirsentralen. Kjelde: Verdipapirsentralen. Grunna nye tabeller som følgjer ny sektorinndeling frå og med 2012 vert ikkje tabellen, som følgjer gammal inndeling, oppdatert etter 1. kvartal 2012 Medrekna eigenbehaldning. Inkludert gjeld tatt opp i Noreg i utalandsk valuta.

Brukerveiledning for statistikkbanken