06254: Innalandsk obligasjonsgjeld til pålydande verdi og marknadsverdi, etter låntakarsektor (mill. kr) (avslutta serie) 1995 - 2011
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

låntakarsektor

Totalt 23 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
22.06.2012
Kontakt
Anne Frøberg, Statistisk sentralbyrå
+47 92 65 68 81
afn@ssb.no

Kim Vinter, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4371
kiv@ssb.no

Måleenhet
Pålydende verdi:
mill. kr
Markedsverdi:
mill. kr
Referansetid
Pålydende verdi:
31.12.
Markedsverdi:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Medregnet egenbeholdning. Inkludert gjeld tatt opp i Norge i utenlandsk valuta. Kilde: Verdipapirsentralen.
Kjelde: Verdipapirsentralen. Grunna nye tabeller som følgjer ny sektorinndeling frå og med 2012 vert ikkje tabellen, som følgjer gammal inndeling, oppdatert etter 1. kvartal 2012
Medrekna eigenbehaldning. Inkludert gjeld tatt opp i Noreg i utalandsk valuta.

Brukerveiledning for statistikkbanken