Til toppen

06253: Innalandsk obligasjonsgjeld. Vegne nominelle rentesatsar på gjeld og utferdingar i prosent, etter låntakarsektor (avslutta serie) 2002 - 2011

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002 , 2003 , 2004 ,

Valgt 1 av totalt 10

låntakarsektor

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Offentleg forvaltning , Statsforvaltninga ,

Valgt 0 av totalt 25

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Rentesatser 31.12. Kilde: Verdipapirsentralen. Rentesatsar pr. 31.12. Kjelde: Verdipapirsentralen. Grunna nye tabeller som følgjer ny sektorinndeling frå og med 2012 vert ikkje tabellen, som følgjer gammal inndeling, oppdatert etter 1. kvartal 2012

Brukerveiledning for statistikkbanken