Til toppen
06253: Innalandsk obligasjonsgjeld. Vegne nominelle rentesatsar på gjeld og utferdingar i prosent, etter låntakarsektor (avslutta serie) 2002 - 2011
Sist endret
22.06.2012
Kontakt
Anne Frøberg, Statistisk sentralbyrå
+47 92 65 68 81
afn@ssb.no

Kim Vinter, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4371
kiv@ssb.no

Måleenhet
Gjeld frå obligasjonar som er emitterte i Noreg:
prosent
Emisjonar:
prosent
Referansetid
Gjeld frå obligasjonar som er emitterte i Noreg:
31.12.
Emisjonar:
31.12.
Pristype
Gjeld frå obligasjonar som er emitterte i Noreg:
Løpende priser
Emisjonar:
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
låntakarsektor
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 10 Valgte 1

låntakarsektor

Totalt 25 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Rentesatser 31.12. Kilde: Verdipapirsentralen.
Rentesatsar pr. 31.12.
Kjelde: Verdipapirsentralen. Grunna nye tabeller som følgjer ny sektorinndeling frå og med 2012 vert ikkje tabellen, som følgjer gammal inndeling, oppdatert etter 1. kvartal 2012

Brukerveiledning for statistikkbanken