Verdipapirer

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06251: Innalandsk obligasjonsgjeld. Avdrag og sektor- og valutakursendringar (mill. kr) (avslutta serie) 2004 - 2011

Anne Frøberg, Statistisk sentralbyrå
+47 92 65 68 81
Kim Vinter, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4371
22.06.2012 10:00
Avdrag:
mill. kr
Endringer i sektoromfang og valutakurs:
mill. kr
Avdrag:
31.12.
Endringer i sektoromfang og valutakurs:
31.12.
Avdrag:
Løpende priser
Endringer i sektoromfang og valutakurs:
Løpende priser
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Offentleg forvaltning , Statsforvaltninga ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kilde: Verdipapirsentralen.