Verdipapirer

Til toppen

06251: Innalandsk obligasjonsgjeld. Avdrag og sektor- og valutakursendringar (mill. kr) (avslutta serie) 2004 - 2011

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Offentleg forvaltning , Statsforvaltninga ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kilde: Verdipapirsentralen.