Familier og husholdninger

Til toppen
06239: Barn 0-17 år, etter antall foreldre i familien, og foreldrenes samlivsform (F) 2001 - 2020
Sist endret
25.06.2020
Kontakt
Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 335
esa@ssb.no

Kåre Vassenden, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5294
kva@ssb.no

Måleenhet
Barn som bor med sine gifte foreldre:
personer
Barn som bor med sine samboende foreldre:
personer
Barn som bor bare med mor:
personer
Barn som bor med mor og steforelder:
personer
Barn som bor bare med far:
personer
Barn som bor med far og steforelder:
personer
Referansetid
Barn som bor med sine gifte foreldre:
31.12.
Barn som bor med sine samboende foreldre:
31.12.
Barn som bor bare med mor:
31.12.
Barn som bor med mor og steforelder:
31.12.
Barn som bor bare med far:
31.12.
Barn som bor med far og steforelder:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 17 Valgte 1


Totalt 34 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Som barn regnes en person som er bosatt i samme bolig/privathusholdning som minst en av foreldrene, og som ikke selv er i samliv og/eller bor sammen med egne barn. Barn er biologiske barn og adoptivbarn. Fosterbarn regnes ikke som barn. Biologiske foreldre og adoptivforeldre.
Medregnet 11 adopterte barn som bor med registrerte partnere i 2008. Gifte eller samboende. Tallet inkluderer også 199 barn i 2008 der mor har inngått registrert partnerskap. Gifte eller samboende. Tallet inkluderer også 13 barn i 2008 der far har inngått registrert partnerskap.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken