Befolkningens utdanningsnivå

Til toppen
06217: Utdanningsnivå, etter fylke, alder og kjønn (F) (avslutta serie) 1970 - 2010
Sist endret
09.06.2011
Kontakt
Geir Nygård, Statistisk sentralbyrå
+47 481 51 344
gen@ssb.no

Anne Marie Rustad Holseter, Statistisk sentralbyrå
+47 934 59 835
amr@ssb.no

Aud Melgaard Holøien, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 357
aum@ssb.no

Måleenhet
Personer 16 år og over:
personer
Referansetid
Personer 16 år og over:
01.10.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
nivå
kjønn
alder
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 32 Valgte 1


Totalt 34 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
nivå
Videregående skolenivå
Til og med 2015 er fagskolenivået inkludert. Fagskolenivået omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som universitets- og høgskoleutdanning.
Universitets- og høgskolenivå, kort
Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år.
Universitets- og høgskolenivå, lang
Universitets- og høgskolenivå lang, omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning.

Brukerveiledning for statistikkbanken