Bilparken

Til toppen

06210: Varebiler og spesialbiler for godstransport (F) (avslutta serie) 2002 - 2017

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002 , 2003 , 2004 ,

Valgt 1 av totalt 16

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 30 Viken , 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 34

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Varebiler: Omfatter varebiler med nyttelast 1 tonn og mer. Kombinerte biler: Omfatter alle kombinerte biler for personer og gods. Spesialbiler: Omfatter ikke lastebiler opp til 30 tonn, campingbiler, beltebiler og ATV. Andre lastebiler: Omfatter bergingsbiler, betongblandebiler, septiktanktømmere, renovasjonsbiler, kjølebiler, tømmerbiler mm. Region 'Hele landet' omfatter også Svalbard. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.