Bilparken

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06210: Varebiler og spesialbiler for godstransport (F) (avslutta serie) 2002 - 2017

Asbjørn Willy Wethal, Statistisk sentralbyrå
+47 926 15 305
26.03.2018 08:00
Varebiler med nyttelast 1,0 tonn og over:
varebiler
Kombinerte biler for personer og gods:
varebiler
Andre lastebiler:
lastebiler
Tankbiler for olje og bensin:
lastebiler
Tankbiler for andre varer:
lastebiler
Trekkvogner for semitrailere:
lastebiler
Varebiler med nyttelast 1,0 tonn og over:
31.12.
Kombinerte biler for personer og gods:
31.12.
Andre lastebiler:
31.12.
Tankbiler for olje og bensin:
31.12.
Tankbiler for andre varer:
31.12.
Trekkvogner for semitrailere:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002 , 2003 , 2004 ,

Valgt 1 av totalt 16

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 31 Østfold , 32 Akershus , 30 Viken (2020-2023) ,

Valgt 0 av totalt 41

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Varebiler: Omfatter varebiler med nyttelast 1 tonn og mer. Kombinerte biler: Omfatter alle kombinerte biler for personer og gods. Spesialbiler: Omfatter ikke lastebiler opp til 30 tonn, campingbiler, beltebiler og ATV. Andre lastebiler: Omfatter bergingsbiler, betongblandebiler, septiktanktømmere, renovasjonsbiler, kjølebiler, tømmerbiler mm. Region 'Hele landet' omfatter også Svalbard. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.