Areal av land og ferskvatn

Til toppen
06198: Areal av land og ferskvatn (km²) (G) 2006 - 2020
Sist endret
20.01.2020
Kontakt
Erik Engelien, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 309
eer@ssb.no

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Areal:
km²
Referansetid
Areal:
01.01.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
arealtype
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 15 Valgte 1


Totalt 28 732 Valgte 0

Valgfri variabel
Det er flere enn 1500 verdier, og derfor blir de ikke vist automatisk. Bruk lenken "Avansert søk", eller "Velg verdier fra gruppe".
arealtype

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Avvik fra kommunetall grunna enklere utrekning før 2010. Kun nye grunnkretser beregnet på nytt for 2011 og 2012.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken