Areal av land og ferskvatn

06198: Areal av land og ferskvatn (km²) (G) 2006 - 2020
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region (Stor verdimengde)

Totalt 28 732 Valgte

Det er flere enn 1500 verdier, og derfor blir de ikke vist automatisk. Bruk søk eller knappen Velg verdier fra gruppe.
arealtype

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 15 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.01.2020
Kontakt
Erik Engelien, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 309
eer@ssb.no

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Areal:
km²
Referansetid
Areal:
01.01.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Avvik fra kommunetall grunna enklere utrekning før 2010. Kun nye grunnkretser beregnet på nytt for 2011 og 2012.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken