Arbeidskraftkostnader

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06178: Gjennomsnittlige arbeidskraftskostnader per årsverk, etter næring (SN2002) (avslutta serie) 2004 - 2008

Thomas Hagen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 320
17.02.2010 10:00
Antall årsverk med i undersøkelsen:
årsverk
Arbeidskraftkostnader i alt (kr):
kr
Direkte personalkostnader (kr):
kr
Lønn for ikke-arbeidet tid (kr):
kr
Indirekte personalkostnader (kr):
kr
Naturalytelser (kr):
kr
Helse-, miljø og sikkerhet (kr):
kr
Sosiale kostnader (kr):
kr
Opplæringskostnader (kr):
kr
Arbeidsgiveravgift (kr):
kr
Antall årsverk med i undersøkelsen:
31.12.
Arbeidskraftkostnader i alt (kr):
31.12.
Direkte personalkostnader (kr):
31.12.
Lønn for ikke-arbeidet tid (kr):
31.12.
Indirekte personalkostnader (kr):
31.12.
Naturalytelser (kr):
31.12.
Sosiale kostnader (kr):
31.12.
Opplæringskostnader (kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall årsverk med i undersøkelsen , Arbeidskraftkostnader i alt (kr) , Direkte personalkostnader (kr) ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle næringer , Olje- og gassutvinning og bergverksdrift , Utvinning av råolje og naturgass ,

Valgt 0 av totalt 50

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Lønn for ikke-arbeidet tid (kr)

Standard for næringsgruppering (SN2002) Lønn for ikke arbeidet tid inneholder ikke feriepenger og lønn for bevegelige helligdager

Arbeidsgiveravgift (kr)

Omfatter også andre avgifter som for eksempel premie til utviklingsfond, fratrukket refusjoner med videre.