Tannhelsetenesta

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06141: G1. Konsern - Tannhelsetjenesten - grunnlagsdata (F) (avslutta serie) 1999 - 2016

Othilde Skjøstad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 479
15.03.2018 08:00
Brutto driftsutgifter, fellesfunksjoner, tannhelsetjenesten, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, pasientbehandling, tannhelsetjenesten, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, tannhelsetjenesten, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, tannhelsetjenesten, konsern:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter, tannhelsetjenesten, konsern:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter, pasientbehandling, konsern:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter, fellesfunksjoner, konsern:
1000 Kroner
Mva-kompensasjon drift, tannhelsetjenesten, konsern:
1000 Kroner
Mva-kompensasjon investering, tannhelsetjenesten, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, fellesfunksjoner, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, pasientbehandling, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, tannhelsetjenesten, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter i alt, konsern:
1000 Kroner
Barn og ungdom 1-18 år:
Personer
Barn og ungdom 3-18 år:
Personer
Psykisk utviklingshemmede over 18 år:
Personer
Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie per 31.12:
Personer
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon per 31.12:
Personer
Ungdom 19-20 år:
Personer
Andre prioriterte personer:
Personer
Prioriterte personer ekskl. 1-2 åringer:
Personer
Prioriterte personer inkl. 1-2 åringer:
Personer
Voksent betalende klientell:
Personer
Antall innbyggere 31.12:
Personer
Barn og ungdom 1-18 år under offentlig tilsyn:
Personer
Barn og ungdom 3-18 år undersøkt/behandlet:
Personer
Barn og ungdom 3-18 år, etterslep:
Personer
Barn og ungdom 3-18 år, takket nei til tilbudet:
Personer
Barn og ungdom 3-18 år: Antall innkalt, ikke møtt:
Personer
Barn og ungdom 3-18 år, planlagt ikke innkalt:
Personer
Psykisk utviklingshemmede over 18 år under offentlig tilsyn:
Personer
Psykisk utviklingshemmede over 18 år undersøkt/behandlet:
Personer
Psykisk utviklingshemmede over 18 år, etterslep:
Personer
Psykisk utviklingshemmede over 18 år, takket nei til tilbudet:
Personer
Psykisk utviklingshemmede over 18 år: Antall innkalt, ikke møtt:
Personer
Psykisk utviklingshemmede over 18 år, planlagt ikke innkalt:
Personer
Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie under offentlig tilsyn:
Personer
Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie undersøkt/behandlet:
Personer
Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie, etterslep:
Personer
Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie, takket nei til tilbudet:
Personer
Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie: Antall innkalt, ikke møtt:
Personer
Eldre,langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie, planlagt ikke innkalt:
?
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon under offentlig tilsyn:
Personer
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon undersøkt/behandlet:
Personer
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon, etterslep:
Personer
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon, takket nei til tilbudet:
Personer
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon: Antall innkalt, ikke møtt:
Personer
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon, planlagt ikke innkalt:
Personer
Ungdom 19-20 år under offentlig tilsyn:
Personer
Ungdom 19-20 år undersøkt/behandlet:
Personer
Ungdom 19-20 år, etterslep:
Personer
Ungdom 19-20 år: Antall innkalt, ikke møtt:
Personer
Ungdom 19-20 år, takket nei til tilbudet:
Personer
Ungdom 19-20 år, planlagt ikke innkalt:
Personer
Fengselsinnsatte under offentlig tilsyn:
Personer
Fengselsinnsatte undersøkt/behandlet:
Personer
Fengselsinnsatte, etterslep:
Personer
Fengselsinnsatte, takket nei til tilbudet:
Personer
Fengselsinnsatte, ikke møtt:
Personer
Andre prioriterte personer under offentlig tilsyn:
Personer
Andre prioriterte personer undersøkt/behandlet:
Personer
Andre prioriterte personer, etterslep:
Personer
Andre prioriterte personer, takket nei til tilbudet:
Personer
Andre prioriterte personer: Antall innkalt, ikke møtt:
Personer
Andre prioriterte personer, planlagt ikke innkalt:
Personer
Voksent betalende klientell under offentlig tilsyn:
Personer
Voksent betalende klientell undersøkt/behandlet:
Personer
Voksent betalende klientell, etterslep:
Personer
Voksent betalende klientell: Antall innkalt, ikke møtt:
Personer
Voksent betalende klientell, planlagt ikke innkalt:
Personer
Prioriterte personer under offentlig tilsyn:
Personer
Prioriterte personer undersøkt/behandlet:
Personer
Prioriterte personer, planlagt ikke innkalt:
Personer
Prioriterte personer, etterslep:
Personer
Hele befolkningen, antall under offentlig tilsyn:
Personer
Hele befolkningen, antall undersøkt/behandlet:
Personer
Hele befolkningen, etterslep:
Personer
Hele befolkningen, planlagt ikke innkalt:
Personer
Takket nei til tilbudet, sum alle grupper:
Personer
Innkalt, ikke møtt, sum alle grupper:
Personer
Antall 5-åringer:
Personer
Antall 12-åringer:
Personer
Antall 18-åringer:
Personer
5-åringer undersøkt/behandlet:
Personer
12-åringer undersøkt/behandlet:
Personer
18-åringer undersøkt/behandlet:
Personer
5-åringer, antall friske tenner:
Tenner
5-åringer, antall kariøse tenner:
Tenner
5-åringer, antall tapte tenner:
Tenner
5-åringer, antall fylte tenner:
Tenner
5-åringer, antall tenner med karieserfaring:
Tenner
5-åringer uten ny karieserfaring:
Personer
5-åringer med dmft = 0:
Personer
5-åringer med dmft 1-4:
Personer
5-åringer med dmft 5-9:
Personer
5-åringer med dmft > 9:
Personer
12-åringer, antall friske tenner:
Tenner
12-åringer, antall kariøse tenner:
Tenner
12-åringer, antall tapte tenner:
Tenner
12-åringer, antall fylte tenner:
Tenner
12-åringer, antall tenner med karieserfaring:
Tenner
12-åringer uten ny karieserfaring:
Personer
12-åringer med DMFT = 0:
Personer
12-åringer med DMFT 1-4:
Personer
12-åringer med DMFT 5-9:
Personer
12-åringer med DMFT > 9:
Personer
18-åringer, antall friske tenner:
Tenner
18-åringer, antall kariøse tenner:
Tenner
18-åringer, antall tapte tenner:
Tenner
18-åringer, antall fylte tenner:
Antall
18-åringer, antall tenner med karieserfaring:
Tenner
18-åringer uten ny karieserfaring:
Personer
18-åringer med DMFT = 0:
Personer
18-åringer med DMFT 1-4:
Personer
18-åringer med DMFT 5-9:
Personer
18-åringer med DMFT > 9:
Personer
12 åringer - antall undersøkte/behandlet i løpet av de tre siste årene:
?
18-åringer, antall undersøkt/behandlet i løpet av de tre siste årene:
?
Psykisk utviklingshemmede over 18 år, antall undersøkt/behandlet i løpet av de tre siste årene:
?
Avtalte tannlegeårsverk, offentlig tannhelsetjeneste:
Avtalte årsverk
Utførte tannlegeårsverk, offentlig tannhelsetjeneste:
Årsverk
Avtalte tannlege- og tannpleierårsverk, offentlig tannhelsetjeneste:
Avtalte årsverk
Tannleger uten spesialitet., avtalte årsverk, offentlig tannhelsetjeneste:
Avtalte årsverk
Tannlegeårsverk, tannlege A, offentlig tannhelsetjeneste:
Årsverk
Tannlegespesialister, avtalte årsverk, offentlig tannhelsetjeneste:
Avtalte årsverk
Tannpleiere, avtalte årsverk, offentlig tannhelsetjeneste:
Avtalte årsverk
Tannhelsesekretærer, avtalte årsverk, offentlig tannhelsetjeneste:
Avtalte årsverk
Administrativt personale, avtalte årsverk, offentlig tannhelsetj:
Avtalte årsverk
Annet personell med helseutd./yrke, off. tannhelsetj, avtalte årsverk:
Avtalte årsverk
Annet personell i service-funksjoner, avtalte årsverk, off. tannhelsetj:
Avtalte årsverk
Annet, uspesifisert personell, avtalte årsverk, offentlig tannhelsetjeneste:
Avtalte årsverk
Årsverk tannhelsetjenesten totalt, offentlig avtalt:
Avtalte årsverk
Fravær, totalt antall årsverk offentlig tannhelsetjeneste:
Avtalte årsverk
Fravær, totalt antall årsverk privat tannhelsetjeneste:
Avtalte årsverk
Tannleger innen allmennpraksis, avtalte årsverk, privat tannhelsetjeneste:
Avtalte årsverk
Tannleger innen kjeveortopedi, avtalte årsverk, privat tannhelsetjeneste:
Avtalte årsverk
Tannleger innen oralkirurgi, avtalte årsverk, privat tannhelsetjeneste:
Avtalte årsverk
Tannleger innen pedodonti, avtalte årsverk, privat tannhelsetjeneste:
Avtalte årsverk
Tannleger innen periodonti, avtalte årsverk, privat tannhelsetjeneste:
Avtalte årsverk
Tannleger innen kjeve- og ansiktsradiologi, avtalte årsverk, privat tannhelsetjeneste:
?
Tannleger innen protetikk, avtalte årsverk, privat tannhelsetjeneste:
?
Tannleger innen endodonti, avtalte årsverk, privat tannhelsetjeneste:
?
Tannteknikere, avtalte årsverk, privat tannhelsetjeneste:
Avtalte årsverk
Tannpleiere, avtalte årsverk, privat tannhelsetjeneste:
Avtalte årsverk
Tannhelsesekretærer, avtalte årsverk, privat tannhelsetjeneste:
Avtalte årsverk
Administrativt personale, avtalte årsverk, privat tannhelsetjeneste:
Avtalte årsverk
Annet personell med helseutd/ yrke, avtalte årsverk, privat tannhelsetj:
Avtalte årsverk
Annet personell, avtalte årsverk, privat tannhelsetjeneste:
Avtalte årsverk
Tannlegeårsverk, avtalte (offentlig og privat):
Avtalte årsverk
Tannlegeårsverk, utførte (offentlig og privat):
Årsverk
Tannpleierårsverk, avtalte (offentlig og privat):
Avtalte årsverk
Ledige stillinger pr. 31.12. Antall tannlegespesialister, off. tannhelsetj:
Årsverk
Ledige stillinger pr. 31.12. Antall tannpleiere, off. tannhelsetjeneste:
Årsverk
Ledige stillinger pr. 31.12. Antall tannleger (m/1620 t.),off. tannhelst:
Årsverk
Planlagte tannpleierårsverk (offentlige og privat):
Årsverk
Planlagte tannlegeårsverk (offentlig og privat):
Årsverk
Totalt antall timer brukt på forebyggende og helsefremmende arbeid utenfor tannklinikk, off. tannhelsetjeneste:
Timer
Antall timer brukt av tannleger på forebyggende og helsefremmende arbeid utenfor tannklinikk, off. tannhelsetjeneste:
Timer
Antall timer brukt av tannpleiere på forebyggende og helsefremmende arbeid utenfor tannklinikk, off. tannhelsetjeneste:
Timer
Antall timer brukt av tannhelsesekretærer på forebyggende og helsefremmende arbeid utenfor tannklinikk, off. tannhelsetjeneste:
Timer
Totalt antall tannbehandlinger med narkose, off. tannhelsetjeneste:
Antall
Tannbehandling med narkose, andel med ventetid over 3 måneder:
?
Tannbehandling med narkose, andel med ventetid under 3 måneder:
?
Tannbehandling med narkose, antall med ventetid over 3 måneder:
Personer
Tannbehandling med narkose, antall med ventetid under 3 måneder:
Personer
Antall bekymringsmeldinger sendt til barnevernet:
Antall
Antall barn det er sendt varsel om til foresatte:
Personer
Brutto driftsutgifter, fellesfunksjoner, tannhelsetjenesten, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, pasientbehandling, tannhelsetjenesten, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, tannhelsetjenesten, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, tannhelsetjenesten, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter, tannhelsetjenesten, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter, pasientbehandling, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter, fellesfunksjoner, konsern:
1.1.
Mva-kompensasjon drift, tannhelsetjenesten, konsern:
1.1.
Mva-kompensasjon investering, tannhelsetjenesten, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, fellesfunksjoner, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, pasientbehandling, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, tannhelsetjenesten, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter i alt, konsern:
1.1.
Barn og ungdom 1-18 år:
1.1.
Barn og ungdom 3-18 år:
1.1.
Psykisk utviklingshemmede over 18 år:
1.1.
Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie per 31.12:
1.1.
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon per 31.12:
1.1.
Ungdom 19-20 år:
1.1.
Andre prioriterte personer:
1.1.
Prioriterte personer ekskl. 1-2 åringer:
1.1.
Prioriterte personer inkl. 1-2 åringer:
1.1.
Voksent betalende klientell:
1.1.
Antall innbyggere 31.12:
1.1.
Barn og ungdom 1-18 år under offentlig tilsyn:
1.1.
Barn og ungdom 3-18 år undersøkt/behandlet:
1.1.
Barn og ungdom 3-18 år, etterslep:
1.1.
Barn og ungdom 3-18 år, takket nei til tilbudet:
1.1.
Barn og ungdom 3-18 år: Antall innkalt, ikke møtt:
1.1.
Barn og ungdom 3-18 år, planlagt ikke innkalt:
1.1.
Psykisk utviklingshemmede over 18 år under offentlig tilsyn:
1.1.
Psykisk utviklingshemmede over 18 år undersøkt/behandlet:
1.1.
Psykisk utviklingshemmede over 18 år, etterslep:
1.1.
Psykisk utviklingshemmede over 18 år, takket nei til tilbudet:
1.1.
Psykisk utviklingshemmede over 18 år: Antall innkalt, ikke møtt:
1.1.
Psykisk utviklingshemmede over 18 år, planlagt ikke innkalt:
1.1.
Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie under offentlig tilsyn:
1.1.
Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie undersøkt/behandlet:
1.1.
Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie, etterslep:
1.1.
Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie, takket nei til tilbudet:
1.1.
Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie: Antall innkalt, ikke møtt:
1.1.
Eldre,langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie, planlagt ikke innkalt:
1.1.
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon under offentlig tilsyn:
1.1.
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon undersøkt/behandlet:
1.1.
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon, etterslep:
1.1.
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon, takket nei til tilbudet:
1.1.
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon: Antall innkalt, ikke møtt:
1.1.
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon, planlagt ikke innkalt:
1.1.
Ungdom 19-20 år under offentlig tilsyn:
1.1.
Ungdom 19-20 år undersøkt/behandlet:
1.1.
Ungdom 19-20 år, etterslep:
1.1.
Ungdom 19-20 år: Antall innkalt, ikke møtt:
1.1.
Ungdom 19-20 år, takket nei til tilbudet:
1.1.
Ungdom 19-20 år, planlagt ikke innkalt:
1.1.
Fengselsinnsatte under offentlig tilsyn:
1.1.
Fengselsinnsatte undersøkt/behandlet:
1.1.
Fengselsinnsatte, etterslep:
1.1.
Fengselsinnsatte, takket nei til tilbudet:
1.1.
Fengselsinnsatte, ikke møtt:
1.1.
Andre prioriterte personer under offentlig tilsyn:
1.1.
Andre prioriterte personer undersøkt/behandlet:
1.1.
Andre prioriterte personer, etterslep:
1.1.
Andre prioriterte personer, takket nei til tilbudet:
1.1.
Andre prioriterte personer: Antall innkalt, ikke møtt:
1.1.
Andre prioriterte personer, planlagt ikke innkalt:
1.1.
Voksent betalende klientell under offentlig tilsyn:
1.1.
Voksent betalende klientell undersøkt/behandlet:
1.1.
Voksent betalende klientell, etterslep:
1.1.
Voksent betalende klientell: Antall innkalt, ikke møtt:
1.1.
Voksent betalende klientell, planlagt ikke innkalt:
1.1.
Prioriterte personer under offentlig tilsyn:
1.1.
Prioriterte personer undersøkt/behandlet:
1.1.
Prioriterte personer, planlagt ikke innkalt:
1.1.
Prioriterte personer, etterslep:
1.1.
Hele befolkningen, antall under offentlig tilsyn:
1.1.
Hele befolkningen, antall undersøkt/behandlet:
1.1.
Hele befolkningen, etterslep:
1.1.
Hele befolkningen, planlagt ikke innkalt:
1.1.
Takket nei til tilbudet, sum alle grupper:
1.1.
Innkalt, ikke møtt, sum alle grupper:
1.1.
Antall 5-åringer:
1.1.
Antall 12-åringer:
1.1.
Antall 18-åringer:
1.1.
5-åringer undersøkt/behandlet:
1.1.
12-åringer undersøkt/behandlet:
1.1.
18-åringer undersøkt/behandlet:
1.1.
5-åringer, antall friske tenner:
1.1.
5-åringer, antall kariøse tenner:
1.1.
5-åringer, antall tapte tenner:
1.1.
5-åringer, antall fylte tenner:
1.1.
5-åringer, antall tenner med karieserfaring:
1.1.
5-åringer uten ny karieserfaring:
1.1.
5-åringer med dmft = 0:
1.1.
5-åringer med dmft 1-4:
1.1.
5-åringer med dmft 5-9:
1.1.
5-åringer med dmft > 9:
1.1.
12-åringer, antall friske tenner:
1.1.
12-åringer, antall kariøse tenner:
1.1.
12-åringer, antall tapte tenner:
1.1.
12-åringer, antall fylte tenner:
1.1.
12-åringer, antall tenner med karieserfaring:
1.1.
12-åringer uten ny karieserfaring:
1.1.
12-åringer med DMFT = 0:
1.1.
12-åringer med DMFT 1-4:
1.1.
12-åringer med DMFT 5-9:
1.1.
12-åringer med DMFT > 9:
1.1.
18-åringer, antall friske tenner:
1.1.
18-åringer, antall kariøse tenner:
1.1.
18-åringer, antall tapte tenner:
1.1.
18-åringer, antall fylte tenner:
1.1.
18-åringer, antall tenner med karieserfaring:
1.1.
18-åringer uten ny karieserfaring:
1.1.
18-åringer med DMFT = 0:
1.1.
18-åringer med DMFT 1-4:
1.1.
18-åringer med DMFT 5-9:
1.1.
18-åringer med DMFT > 9:
1.1.
12 åringer - antall undersøkte/behandlet i løpet av de tre siste årene:
1.1.
18-åringer, antall undersøkt/behandlet i løpet av de tre siste årene:
1.1.
Psykisk utviklingshemmede over 18 år, antall undersøkt/behandlet i løpet av de tre siste årene:
1.1.
Avtalte tannlegeårsverk, offentlig tannhelsetjeneste:
1.1.
Utførte tannlegeårsverk, offentlig tannhelsetjeneste:
1.1.
Avtalte tannlege- og tannpleierårsverk, offentlig tannhelsetjeneste:
1.1.
Tannleger uten spesialitet., avtalte årsverk, offentlig tannhelsetjeneste:
1.1.
Tannlegeårsverk, tannlege A, offentlig tannhelsetjeneste:
1.1.
Tannlegespesialister, avtalte årsverk, offentlig tannhelsetjeneste:
1.1.
Tannpleiere, avtalte årsverk, offentlig tannhelsetjeneste:
1.1.
Tannhelsesekretærer, avtalte årsverk, offentlig tannhelsetjeneste:
1.1.
Administrativt personale, avtalte årsverk, offentlig tannhelsetj:
1.1.
Annet personell med helseutd./yrke, off. tannhelsetj, avtalte årsverk:
1.1.
Annet personell i service-funksjoner, avtalte årsverk, off. tannhelsetj:
1.1.
Annet, uspesifisert personell, avtalte årsverk, offentlig tannhelsetjeneste:
1.1.
Årsverk tannhelsetjenesten totalt, offentlig avtalt:
1.1.
Fravær, totalt antall årsverk offentlig tannhelsetjeneste:
1.1.
Fravær, totalt antall årsverk privat tannhelsetjeneste:
1.1.
Tannleger innen allmennpraksis, avtalte årsverk, privat tannhelsetjeneste:
1.1.
Tannleger innen kjeveortopedi, avtalte årsverk, privat tannhelsetjeneste:
1.1.
Tannleger innen oralkirurgi, avtalte årsverk, privat tannhelsetjeneste:
1.1.
Tannleger innen pedodonti, avtalte årsverk, privat tannhelsetjeneste:
1.1.
Tannleger innen periodonti, avtalte årsverk, privat tannhelsetjeneste:
1.1.
Tannleger innen kjeve- og ansiktsradiologi, avtalte årsverk, privat tannhelsetjeneste:
1.1.
Tannleger innen protetikk, avtalte årsverk, privat tannhelsetjeneste:
1.1.
Tannleger innen endodonti, avtalte årsverk, privat tannhelsetjeneste:
1.1.
Tannteknikere, avtalte årsverk, privat tannhelsetjeneste:
1.1.
Tannpleiere, avtalte årsverk, privat tannhelsetjeneste:
1.1.
Tannhelsesekretærer, avtalte årsverk, privat tannhelsetjeneste:
1.1.
Administrativt personale, avtalte årsverk, privat tannhelsetjeneste:
1.1.
Annet personell med helseutd/ yrke, avtalte årsverk, privat tannhelsetj:
1.1.
Annet personell, avtalte årsverk, privat tannhelsetjeneste:
1.1.
Tannlegeårsverk, avtalte (offentlig og privat):
1.1.
Tannlegeårsverk, utførte (offentlig og privat):
1.1.
Tannpleierårsverk, avtalte (offentlig og privat):
1.1.
Ledige stillinger pr. 31.12. Antall tannlegespesialister, off. tannhelsetj:
1.1.
Ledige stillinger pr. 31.12. Antall tannpleiere, off. tannhelsetjeneste:
1.1.
Ledige stillinger pr. 31.12. Antall tannleger (m/1620 t.),off. tannhelst:
1.1.
Planlagte tannpleierårsverk (offentlige og privat):
1.1.
Planlagte tannlegeårsverk (offentlig og privat):
1.1.
Totalt antall timer brukt på forebyggende og helsefremmende arbeid utenfor tannklinikk, off. tannhelsetjeneste:
1.1.
Antall timer brukt av tannleger på forebyggende og helsefremmende arbeid utenfor tannklinikk, off. tannhelsetjeneste:
1.1.
Antall timer brukt av tannpleiere på forebyggende og helsefremmende arbeid utenfor tannklinikk, off. tannhelsetjeneste:
1.1.
Antall timer brukt av tannhelsesekretærer på forebyggende og helsefremmende arbeid utenfor tannklinikk, off. tannhelsetjeneste:
1.1.
Totalt antall tannbehandlinger med narkose, off. tannhelsetjeneste:
1.1.
Tannbehandling med narkose, andel med ventetid over 3 måneder:
1.1.
Tannbehandling med narkose, andel med ventetid under 3 måneder:
1.1.
Tannbehandling med narkose, antall med ventetid over 3 måneder:
1.1.
Tannbehandling med narkose, antall med ventetid under 3 måneder:
1.1.
Antall bekymringsmeldinger sendt til barnevernet:
1.1.
Antall barn det er sendt varsel om til foresatte:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brutto driftsutgifter, fellesfunksjoner, tannhelsetjenesten, konsern , Brutto driftsutgifter, pasientbehandling, tannhelsetjenesten, konsern , Brutto driftsutgifter, tannhelsetjenesten, konsern ,

Valgt 1 av totalt 167

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAFK Landet , EAFKUO Landet uten Oslo , 0100 Østfold fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som datakilde. Det medfører at ingen tall for avtalte årsverk eksklusive lange fravær vil bli publisert for 2015. For mer informasjon om A-ordningen, gå til: http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakilde-for-tre-etater. For mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk, se: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-og-ny-statistikk. Om det nye datagrunnlaget fra A-ordningen, se «Om statistikken» for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27?fane=om
content.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.