Dental health care

To the Top
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Choose variables

06141: G1. Consolidated accounts - Dental health services - level 3 (C) (closed series) 1999 - 2016

Othilde Skjøstad, Statistics Norway
+47 409 02 479
2018-03-15 08:00
Gross operating expenditures, joint functions, dental health care, consolidated accounts:
NOK 1000
Gross operating expenditures, treatment of patients, dental health care, consolidated accounts:
NOK 1000
Gross operating expenditures, dental health care, consolidated accounts:
NOK 1000
Gross investment expenditures, dental health care, consolidated accounts:
NOK 1000
Adjusted gross operating expenditures, dental health care, consolidated accounts:
NOK 1000
Adjusted gross operating expenditures, treatment of patients, consolidated accounts:
NOK 1000
Adjusted gross operating expenditures, joint functions, consolidated accounts:
NOK 1000
VAT compensation operations, dental health care, consolidated accounts:
NOK 1000
VAT compensation investments, dental health care, consolidated accounts:
NOK 1000
Net operating expenditures, joint functions, consolidated accounts:
NOK 1000
Net operating expenditures, treatment of patients, consolidated accounts:
NOK 1000
Net operating expenditures, dental health care, consolidated accounts:
NOK 1000
Net operating expenditures, consolidated accounts:
NOK 1000
Children and youth 1-18 years old:
Persons
Children and youth 3-18 years old:
Persons
Mentally disabled persons aged 18 or over:
Persons
Elderly, long term ill or disabled in home nursing per 01.01:
Persons
Elderly, long term ill or disabled in institution through the year:
Persons
Youth 19-20 years old:
Persons
Other prioritised persons:
Persons
Prioritised persons, excluding children aged 1-2:
Persons
Prioritised persons, including children aged 1-2:
Persons
Paying adult clients:
Persons
Inhabitants per 31.12:
Persons
Children and youth 1-18 years old under public supervision:
Persons
Children and youth 3-18 years old examined/treated:
Persons
Children and youth 1-18 years, lag:
Persons
Children and youth 3-18 years old, declined the service:
Persons
Children and youth 3-18 years old, called, failed to attend:
Persons
Barn og ungdom 3-18 år, planlagt ikke innkalt:
Persons
Mentally disabled persons aged 18 or over under public supervision:
Persons
Mentally disabled persons aged 18 or over, per cent examined/treated:
Persons
Mentally disabled persons aged 18 or over, lag:
Persons
Mentally disabled persons aged 18 or over, declined the service:
Persons
Mentall disabled persons aged 18 or over, called, failed to attend:
Persons
Psykisk utviklingshemmede over 18 år, planlagt ikke innkalt:
Persons
Elderly, long term ill or disabled in home nursing under public supervision:
Persons
Elderly, long term ill or disabled in home nursing examined/treated:
Persons
Elderly, long term ill or disabled in home nursing, lag:
Persons
Elderly, long term ill or disabled in home nursing per 31.12, refused the service:
Persons
'Elderly, long term ill or disabled in home nursing per 31.12:
Persons
Eldre,langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie, planlagt ikke innkalt:
?
Elderly, long term ill or disabled in institution under public supervision:
Persons
Elderly, long term ill or disabled in institution examined/treated:
Persons
Elderly, long term ill or disabled in institution, lag:
Persons
Elderly, long term ill or disabled in institution per 31.12, refused the service:
Persons
'Elderly, long term ill or disabled in institution per 31.12:
Persons
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon, planlagt ikke innkalt:
Persons
Youth 19-20 years old under public supervision:
Persons
Youth 19-20 years old, examined/treated:
Persons
Youth 19-20 years old, lag:
Persons
Youth 19-20 years old, called, failed to attend:
Persons
Youth 19-20 years old, declined the service:
Persons
Ungdom 19-20 år, planlagt ikke innkalt:
Persons
Prison inmates under public supervision:
Persons
Prison inmates examined/treated:
Persons
Prison inmates, lag:
Persons
Prison inmates, declined the service:
Persons
Prison inmates, failed to attend:
Persons
Other prioritised persons under public supervision:
Persons
Other prioritised persons, examined/treated:
Persons
Other prioritised persons, lag:
Persons
Other prioritised persons, declined the service:
Persons
Other prioritised persons, called, failed to attend:
Persons
Andre prioriterte personer, planlagt ikke innkalt:
Persons
Paying adult clients under public supervision:
Persons
Paying adult clients examined/treated:
Persons
Paying adult clients, lag:
Persons
Paying adult clients, called, failed to attend:
Persons
Voksent betalende klientell, planlagt ikke innkalt:
Persons
Prioritised persons under public supervision:
Persons
Prioritised persons examined/treated:
Persons
Prioriterte personer, planlagt ikke innkalt:
Persons
Prioriterte personer, etterslep:
Persons
Whole population, persons under public supervision:
Persons
Whole population examined/treated:
Persons
Whole population, lag:
Persons
Hele befolkningen, planlagt ikke innkalt:
Persons
Declined the service, total all groups:
Persons
Persons called, failed to attend, total all groups:
Persons
Inhabitants aged 5:
Persons
Inhabitants aged 12:
Persons
Inhabitants aged 18:
Persons
5-year-olds of age examined/treated:
Persons
12-year-olds examined/treated:
Persons
18-year-olds of age examined/treated:
Persons
5-year-olds, number of healthy teeth:
Tenner
5-year-olds, number of decayed teeth:
Tenner
5-year-olds, number of missing teeth:
Tenner
5-year-olds, number of filled teeth:
Tenner
5-year-olds, number of teeth with caries experience:
Tenner
5-year-olds without new caries experience:
Persons
5-year-olds of age with DMFT = 0:
Persons
5-year-olds with dmft 1-4:
Persons
5-year-olds with dmft 5-9:
Persons
5-years of age with dmft > 9:
Persons
12-year-olds, number of healthy teeth:
Tenner
12-year-olds, number of decayed teeth:
Tenner
12-year-olds, number of missing teeth:
Tenner
12-year-olds, number of filled teeth:
Tenner
12-year-olds, number of teeth with caries experience:
Tenner
12-year-olds without new caries experience:
Persons
12-year-olds with DMFT = 0:
Persons
12-year-olds with dmft 1-4:
Persons
12-year-olds with dmft 5-9:
Persons
12-year-olds with dmft > 9:
Persons
18-year-olds, number of healthy teeth:
Tenner
18-year-olds, number of decayed teeth:
Tenner
18-year-olds, number of missing teeth:
Tenner
18-year-olds, number of filled teeth:
Number
18-year-olds, number of teeth with caries experience:
Tenner
18-year-olds without new caries experience:
Persons
18-year-olds with DMFT = 0:
Persons
18-year-olds with dmft 1-4:
Persons
18-year-olds with dmft 5-9:
Persons
18-year-olds with dmft > 9:
Persons
12-year-olds, examined/treated during the last three years:
?
18-year-olds, examined/treated during the last three years:
?
Mentally disabled persons aged 18 or over examined during the last three year:
?
Settled dentist man-years, public dental health care:
Avtalte årsverk
Performed dental man-years, public dental health care:
Årsverk
Settled dentist and dental nurse man-years:
Avtalte årsverk
Dentists without speciality, settled man-years, public dental health care:
Avtalte årsverk
Dentists type A, settled man-years, public dental health care:
Årsverk
Dentists with speciality, settled man-years, public dental health care:
Avtalte årsverk
Dental nurses, settled man-years, public dental health care:
Avtalte årsverk
Dental secretary, settled man-years, public dental health care:
Avtalte årsverk
Administrative personnel, settled man-years, public dental health care:
Avtalte årsverk
Other health care education, university level/professions, settled man-years, public dental health care:
Avtalte årsverk
Other personnel, service functions, settled man-years, public dental health care:
Avtalte årsverk
Other, unspecified personnel, settled man-years, public dental health care:
Avtalte årsverk
Settled man-years, public, dental health care:
Avtalte årsverk
Absence, totalt settled man-years public dental health care:
Avtalte årsverk
Absence, totalt settled man-years private dental health care:
Avtalte årsverk
Dental practitioners, settled man-years, private dental health care:
Avtalte årsverk
Dentist within orthodontia, settled man-years, private dental health care:
Avtalte årsverk
Oral surgeons, settled man-years, private dental health care:
Avtalte årsverk
Dentists within pedodontics, settled man-years, private dental health care:
Avtalte årsverk
Dentists within periodontia, settled man-years, private dental health care:
Avtalte årsverk
Dentists in jaw and facial radiology, settled man-years, private dental health care:
?
Dentists in prosthodontics, settled man-years, private dental health care:
?
Dentists in endodontics, settled man-years, private dental health care:
?
Dental technicians, settled man-years, private dental health care:
Avtalte årsverk
Dental nurses, settled man-years, private dental health care:
Avtalte årsverk
Dental secretary, settled man-years, private dental health care:
Avtalte årsverk
Administrative personnel, settled man-years, private dental health care:
Avtalte årsverk
Other health care education, university level/professions, settled man-years, private dental health care:
Avtalte årsverk
Other, unspecified personnel, settled man-years, private dental health care:
Avtalte årsverk
Settled dentist man-years (public and private):
Avtalte årsverk
Performed dental man-years (public and private):
Årsverk
Settled dental nurse man-years (public and private):
Avtalte årsverk
Vacancies per 31.12. Dentists with speciality, public dental health care:
Årsverk
Vacancies per 31.12. Dental nurses, public dental health care:
Årsverk
Vacancies per 31.12. Dentists (with 1620 hours per year), public dental health care:
Årsverk
Planned dental nurse man-years (public and private):
Årsverk
Planned dentist man-years (public and private):
Årsverk
Total hours spent on preventive health care outside dental clinic:
Hours
Dentists, hours spent on preventive health care outside dental clinic by:
Hours
Dental nurses, hours spent on preventive health care outside dental clinic:
Hours
Dental secretary, Hours spent on preventive health care outside dental clinic by:
Hours
Dental anaesthetics, total number of treatments with anaesthesia, public dental health care:
Number
Tannbehandling med narkose, andel med ventetid over 3 måneder:
?
Tannbehandling med narkose, andel med ventetid under 3 måneder:
?
Tannbehandling med narkose, antall med ventetid over 3 måneder:
Persons
Tannbehandling med narkose, antall med ventetid under 3 måneder:
Persons
Antall bekymringsmeldinger sendt til barnevernet:
Number
Antall barn det er sendt varsel om til foresatte:
Persons
Gross operating expenditures, joint functions, dental health care, consolidated accounts:
1.1.
Gross operating expenditures, treatment of patients, dental health care, consolidated accounts:
1.1.
Gross operating expenditures, dental health care, consolidated accounts:
1.1.
Gross investment expenditures, dental health care, consolidated accounts:
1.1.
Adjusted gross operating expenditures, dental health care, consolidated accounts:
1.1.
Adjusted gross operating expenditures, treatment of patients, consolidated accounts:
1.1.
Adjusted gross operating expenditures, joint functions, consolidated accounts:
1.1.
VAT compensation operations, dental health care, consolidated accounts:
1.1.
VAT compensation investments, dental health care, consolidated accounts:
1.1.
Net operating expenditures, joint functions, consolidated accounts:
1.1.
Net operating expenditures, treatment of patients, consolidated accounts:
1.1.
Net operating expenditures, dental health care, consolidated accounts:
1.1.
Net operating expenditures, consolidated accounts:
1.1.
Children and youth 1-18 years old:
1.1.
Children and youth 3-18 years old:
1.1.
Mentally disabled persons aged 18 or over:
1.1.
Elderly, long term ill or disabled in home nursing per 01.01:
1.1.
Elderly, long term ill or disabled in institution through the year:
1.1.
Youth 19-20 years old:
1.1.
Other prioritised persons:
1.1.
Prioritised persons, excluding children aged 1-2:
1.1.
Prioritised persons, including children aged 1-2:
1.1.
Paying adult clients:
1.1.
Inhabitants per 31.12:
1.1.
Children and youth 1-18 years old under public supervision:
1.1.
Children and youth 3-18 years old examined/treated:
1.1.
Children and youth 1-18 years, lag:
1.1.
Children and youth 3-18 years old, declined the service:
1.1.
Children and youth 3-18 years old, called, failed to attend:
1.1.
Barn og ungdom 3-18 år, planlagt ikke innkalt:
1.1.
Mentally disabled persons aged 18 or over under public supervision:
1.1.
Mentally disabled persons aged 18 or over, per cent examined/treated:
1.1.
Mentally disabled persons aged 18 or over, lag:
1.1.
Mentally disabled persons aged 18 or over, declined the service:
1.1.
Mentall disabled persons aged 18 or over, called, failed to attend:
1.1.
Psykisk utviklingshemmede over 18 år, planlagt ikke innkalt:
1.1.
Elderly, long term ill or disabled in home nursing under public supervision:
1.1.
Elderly, long term ill or disabled in home nursing examined/treated:
1.1.
Elderly, long term ill or disabled in home nursing, lag:
1.1.
Elderly, long term ill or disabled in home nursing per 31.12, refused the service:
1.1.
'Elderly, long term ill or disabled in home nursing per 31.12:
1.1.
Eldre,langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie, planlagt ikke innkalt:
1.1.
Elderly, long term ill or disabled in institution under public supervision:
1.1.
Elderly, long term ill or disabled in institution examined/treated:
1.1.
Elderly, long term ill or disabled in institution, lag:
1.1.
Elderly, long term ill or disabled in institution per 31.12, refused the service:
1.1.
'Elderly, long term ill or disabled in institution per 31.12:
1.1.
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon, planlagt ikke innkalt:
1.1.
Youth 19-20 years old under public supervision:
1.1.
Youth 19-20 years old, examined/treated:
1.1.
Youth 19-20 years old, lag:
1.1.
Youth 19-20 years old, called, failed to attend:
1.1.
Youth 19-20 years old, declined the service:
1.1.
Ungdom 19-20 år, planlagt ikke innkalt:
1.1.
Prison inmates under public supervision:
1.1.
Prison inmates examined/treated:
1.1.
Prison inmates, lag:
1.1.
Prison inmates, declined the service:
1.1.
Prison inmates, failed to attend:
1.1.
Other prioritised persons under public supervision:
1.1.
Other prioritised persons, examined/treated:
1.1.
Other prioritised persons, lag:
1.1.
Other prioritised persons, declined the service:
1.1.
Other prioritised persons, called, failed to attend:
1.1.
Andre prioriterte personer, planlagt ikke innkalt:
1.1.
Paying adult clients under public supervision:
1.1.
Paying adult clients examined/treated:
1.1.
Paying adult clients, lag:
1.1.
Paying adult clients, called, failed to attend:
1.1.
Voksent betalende klientell, planlagt ikke innkalt:
1.1.
Prioritised persons under public supervision:
1.1.
Prioritised persons examined/treated:
1.1.
Prioriterte personer, planlagt ikke innkalt:
1.1.
Prioriterte personer, etterslep:
1.1.
Whole population, persons under public supervision:
1.1.
Whole population examined/treated:
1.1.
Whole population, lag:
1.1.
Hele befolkningen, planlagt ikke innkalt:
1.1.
Declined the service, total all groups:
1.1.
Persons called, failed to attend, total all groups:
1.1.
Inhabitants aged 5:
1.1.
Inhabitants aged 12:
1.1.
Inhabitants aged 18:
1.1.
5-year-olds of age examined/treated:
1.1.
12-year-olds examined/treated:
1.1.
18-year-olds of age examined/treated:
1.1.
5-year-olds, number of healthy teeth:
1.1.
5-year-olds, number of decayed teeth:
1.1.
5-year-olds, number of missing teeth:
1.1.
5-year-olds, number of filled teeth:
1.1.
5-year-olds, number of teeth with caries experience:
1.1.
5-year-olds without new caries experience:
1.1.
5-year-olds of age with DMFT = 0:
1.1.
5-year-olds with dmft 1-4:
1.1.
5-year-olds with dmft 5-9:
1.1.
5-years of age with dmft > 9:
1.1.
12-year-olds, number of healthy teeth:
1.1.
12-year-olds, number of decayed teeth:
1.1.
12-year-olds, number of missing teeth:
1.1.
12-year-olds, number of filled teeth:
1.1.
12-year-olds, number of teeth with caries experience:
1.1.
12-year-olds without new caries experience:
1.1.
12-year-olds with DMFT = 0:
1.1.
12-year-olds with dmft 1-4:
1.1.
12-year-olds with dmft 5-9:
1.1.
12-year-olds with dmft > 9:
1.1.
18-year-olds, number of healthy teeth:
1.1.
18-year-olds, number of decayed teeth:
1.1.
18-year-olds, number of missing teeth:
1.1.
18-year-olds, number of filled teeth:
1.1.
18-year-olds, number of teeth with caries experience:
1.1.
18-year-olds without new caries experience:
1.1.
18-year-olds with DMFT = 0:
1.1.
18-year-olds with dmft 1-4:
1.1.
18-year-olds with dmft 5-9:
1.1.
18-year-olds with dmft > 9:
1.1.
12-year-olds, examined/treated during the last three years:
1.1.
18-year-olds, examined/treated during the last three years:
1.1.
Mentally disabled persons aged 18 or over examined during the last three year:
1.1.
Settled dentist man-years, public dental health care:
1.1.
Performed dental man-years, public dental health care:
1.1.
Settled dentist and dental nurse man-years:
1.1.
Dentists without speciality, settled man-years, public dental health care:
1.1.
Dentists type A, settled man-years, public dental health care:
1.1.
Dentists with speciality, settled man-years, public dental health care:
1.1.
Dental nurses, settled man-years, public dental health care:
1.1.
Dental secretary, settled man-years, public dental health care:
1.1.
Administrative personnel, settled man-years, public dental health care:
1.1.
Other health care education, university level/professions, settled man-years, public dental health care:
1.1.
Other personnel, service functions, settled man-years, public dental health care:
1.1.
Other, unspecified personnel, settled man-years, public dental health care:
1.1.
Settled man-years, public, dental health care:
1.1.
Absence, totalt settled man-years public dental health care:
1.1.
Absence, totalt settled man-years private dental health care:
1.1.
Dental practitioners, settled man-years, private dental health care:
1.1.
Dentist within orthodontia, settled man-years, private dental health care:
1.1.
Oral surgeons, settled man-years, private dental health care:
1.1.
Dentists within pedodontics, settled man-years, private dental health care:
1.1.
Dentists within periodontia, settled man-years, private dental health care:
1.1.
Dentists in jaw and facial radiology, settled man-years, private dental health care:
1.1.
Dentists in prosthodontics, settled man-years, private dental health care:
1.1.
Dentists in endodontics, settled man-years, private dental health care:
1.1.
Dental technicians, settled man-years, private dental health care:
1.1.
Dental nurses, settled man-years, private dental health care:
1.1.
Dental secretary, settled man-years, private dental health care:
1.1.
Administrative personnel, settled man-years, private dental health care:
1.1.
Other health care education, university level/professions, settled man-years, private dental health care:
1.1.
Other, unspecified personnel, settled man-years, private dental health care:
1.1.
Settled dentist man-years (public and private):
1.1.
Performed dental man-years (public and private):
1.1.
Settled dental nurse man-years (public and private):
1.1.
Vacancies per 31.12. Dentists with speciality, public dental health care:
1.1.
Vacancies per 31.12. Dental nurses, public dental health care:
1.1.
Vacancies per 31.12. Dentists (with 1620 hours per year), public dental health care:
1.1.
Planned dental nurse man-years (public and private):
1.1.
Planned dentist man-years (public and private):
1.1.
Total hours spent on preventive health care outside dental clinic:
1.1.
Dentists, hours spent on preventive health care outside dental clinic by:
1.1.
Dental nurses, hours spent on preventive health care outside dental clinic:
1.1.
Dental secretary, Hours spent on preventive health care outside dental clinic by:
1.1.
Dental anaesthetics, total number of treatments with anaesthesia, public dental health care:
1.1.
Tannbehandling med narkose, andel med ventetid over 3 måneder:
1.1.
Tannbehandling med narkose, andel med ventetid under 3 måneder:
1.1.
Tannbehandling med narkose, antall med ventetid over 3 måneder:
1.1.
Tannbehandling med narkose, antall med ventetid under 3 måneder:
1.1.
Antall bekymringsmeldinger sendt til barnevernet:
1.1.
Antall barn det er sendt varsel om til foresatte:
1.1.
Statistics Norway
External PROD
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Navigating with keyboard and screenreader. Select multiple object in row: SHIFT+arrow down/up. To select a single value in the listbox: Windows:Hold Ctrl + arrow down. Then release Ctrl and press space. Repeat. Mac:CMD+arrow down/up. Then release CMD and press spacebar. Repeat. (Works only in Chrome, not in Safari). To exit listbox with values selected, press TAB-key.
Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Gross operating expenditures, joint functions, dental health care, consolidated accounts , Gross operating expenditures, treatment of patients, dental health care, consolidated accounts , Gross operating expenditures, dental health care, consolidated accounts ,

Selected 1 of total 167

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1999 , 2000 , 2001 ,

Selected 1 of total 18

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.EAFK The country , EAFKUO The country except Oslo , 0100 Østfold county municipality ,

Selected 0 of total 27

Optional variable
Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300 000)
Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000
A general compensation arrangement for value added tax was introduced on 1 January 2004. This may lead to a break in the times series from 2003 to 2004 for a number of accounting categories. The arrangement could also lead to a decline in total net operating expenditure, net operating expenditure in the various service areas, total adjusted gross operating expenditure, adjusted gross operating expenditure in the various service areas and gross operating expenditure in the various service areas or an increase in gross operating revenues in the various service areas. See list over changes in regional classifications (in Norwegian).

Tables that use the new regional division also for the years before 2024.