Familier og husholdninger

Til toppen

06091: Personer i par med og uten barn i privathusholdninger, etter samlivsform og alder 2005 - 2020

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
alder
samlivsform
Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2005 , 2006 , 2007 ,

Valgt 1 av totalt 16

alder


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

En omlegging har ført til brudd i tidsserien. Tall for 2014 og seinere er ikke direkte sammenlignbare med tall fra 2013 og tidligere. Blant annet er en del studenter flyttet fra hjemkommunen til studiekommunen. Tall for bydeler er lagt inn for årene fra og med 2005.
samlivsform
Gifte par uten barn
I denne tabellen er barn (ugifte hjemmeboende) 18 år og over holdt utenfor ved gruppering av par. Par som har barn bare i alderen 18 år og over, er derfor regnet som par uten barn.
Gifte par uten barn
Inkluderer registrerte partnere. Tall for samboere er rettet for årene 2014-2017. 4.12.2017
Samboerpar uten barn
I denne tabellen er barn (ugifte hjemmeboende) 18 år og over holdt utenfor ved gruppering av par. Par som har barn bare i alderen 18 år og over, er derfor regnet som par uten barn.

Brukerveiledning for statistikkbanken