Familier og husholdninger

Til toppen
06070: Privathusholdninger, etter husholdningstype (K) (B) 2005 - 2020
Sist endret
25.06.2020
Kontakt
Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 335
esa@ssb.no

Kåre Vassenden, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5294
kva@ssb.no

Måleenhet
Husholdninger:
husholdninger
Referansetid
Husholdninger:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
husholdningstype
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 16 Valgte 1


Totalt 359 Valgte 0


Totalt 11 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

En omlegging har ført til brudd i tidsserien. Tall for 2014 og senere er ikke direkte sammenlignbare med tall fra 2013 og tidligere. Blant annet er en del studenter flyttet fra hjemkommunen til studiekommunen.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
husholdningstype
Par uten hjemmeboende barn
Som par regnes ektepar, samboerpar og registrerte partnere.
Par uten hjemmeboende barn
Som par regnes ektepar, samboerpar og registrerte partnere.
Par med små barn (yngste barn 0-5 år)
Som par regnes ektepar, samboerpar og registrerte partnere.
Par med små barn (yngste barn 0-5 år)
Som par regnes ektepar, samboerpar og registrerte partnere.
Par med store barn (yngste barn 6-17 år)
Som par regnes ektepar, samboerpar og registrerte partnere.
Par med store barn (yngste barn 6-17 år)
Som par regnes ektepar, samboerpar og registrerte partnere.

Brukerveiledning for statistikkbanken