Etablerere i næringslivet

Til toppen

05997: Eiere i nyetablerte personlig eide foretak som overlever, etter eiers landbakgrunn og vekst i sysselsetting (F) (avslutta serie) 2002 - 2006

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
landbakgrunn
overlevingsår
sysselsettingsvekst
Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 30 Viken , 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 34

Valgfri variabel

landbakgrunn


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

overlevingsår


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

sysselsettingsvekst


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Personlig eide foretak er organisasjonsformene enkeltpersonforetak, ansvarlig selskap og selskap med delt ansvar. Foretak med kun juridiske personer (foretak) som deltakere, og utan deltakeropplysninger, er holdt utenfor denne statistikken.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken