Satellittregnskap for turisme

Til toppen

05931: Sysselsetting i reiselivsnæringene (F) (avslutta serie) 2000 - 2007

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) , 03 Oslo ,

Valgt 0 av totalt 21

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen ble avsluttet pga. hovedrevisjonen 2011. Tilsvarende tall for senere år finnes i tabell 09266.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

reiselivsnæring

Transport: Består av persontransporttjenester, utleie av transportmidler og reisebyråvirksomhet mv. Kultur og underholdning: Består av fornøyelsesparker, sirkus, museumstjenester mv. samt turistrelatert virksomhet innen sport og idrett. De enkelte tallene summerer seg ikke alltid opp til delsummene og totalsummen på grunn av avrundinger.