Satellittregnskap for turisme

05931: Sysselsetting i reiselivsnæringene (F) (avslutta serie) 2000 - 2007
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk

reiselivsnæring

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
22.02.2012
Kontakt
Anne Mari Auno, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 611
aun@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatte personer (1 000):
1 000 personer
Referansetid
Sysselsatte personer (1 000):
01.01.-31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen ble avsluttet pga. hovedrevisjonen 2011. Tilsvarende tall for senere år finnes i tabell 09266.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
reiselivsnæring
Transport: Består av persontransporttjenester, utleie av transportmidler og reisebyråvirksomhet mv. Kultur og underholdning: Består av fornøyelsesparker, sirkus, museumstjenester mv. samt turistrelatert virksomhet innen sport og idrett. De enkelte tallene summerer seg ikke alltid opp til delsummene og totalsummen på grunn av avrundinger.

Brukerveiledning for statistikkbanken