Satellittregnskap for turisme

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05930: Hovedstørrelser for reiselivsnæringene (mill. kr) (F) (avslutta serie) 2000 - 2007

Anne Mari Auno, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 611
22.02.2012 10:00
Løpende priser:
mill. kr
Løpende priser:
01.01.-31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) , 03 Oslo ,

Valgt 0 av totalt 21

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen ble avsluttet pga. hovedrevisjonen 2011. Tilsvarende tall for senere år finnes i tabell 09265.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

hovedstørrelse

Transport: Består av persontransporttjenester, utleie av transportmidler og reisebyråvirksomhet mv. Kultur og underholdning: Består av fornøyelsesparker, sirkus, museumstjenester mv. samt turistrelatert virksomhet innen sport og idrett. De enkelte tallene summerer seg ikke alltid opp til delsummene og totalsummen på grunn av avrundinger.

år

Transport: Består av persontransporttjenester, utleie av transportmidler og reisebyråvirksomhet mv. Kultur og underholdning: Består av fornøyelsesparker, sirkus, museumstjenester mv. samt turistrelatert virksomhet innen sport og idrett. De enkelte tallene summerer seg ikke alltid opp til delsummene og totalsummen på grunn av avrundinger.