Til toppen

05925: Sametingsvalet. Godkjende røyster gjevne på førehand og valting, etter valdistrikt og parti/valliste 2005 - 2017

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

fireårlig

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

region

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Østre valkrins , Ávjovári valkrins , Nordre valkrins ,

Valgt 0 av totalt 20

Valgfri variabel

parti/valliste

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Arbeiderpartiet , Árja , Badjeolbmuid Listu ,

Valgt 0 av totalt 36

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken