Aksjer og kapitalutdelinger

05920: Aksjeselskaper, aksjekapital og utdelt utbytte, etter hovednæring (SN2002) (avslutta serie) 2004 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

næring

Totalt 12 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
28.06.2010
Kontakt
Sigurd Nilsen Ervik, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 467
snk@ssb.no

Måleenhet
Aksjeselskaper:
aksjeselskaper
Aksjeklasser:
aksjeklasser
Pålydende aksjekapital (mill. kr):
mill. kr
Utdelt utbytte (mill. kr):
mill. kr
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tallene for 2005 er korrigerte.

Brukerveiledning for statistikkbanken