Aksjer og kapitalutdelinger

Til toppen

05920: Aksjeselskaper, aksjekapital og utdelt utbytte, etter hovednæring (SN2002) (avslutta serie) 2004 - 2008

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle næringer , Jordbruk, skogbruk og fiske , Industri og bergverksdrift ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000