Skatt for personer

Til toppen

05838: Bruttoinntektsintervall, etter mottatt aksjeutbytte. Antall bosatte personer 17 år og eldre 1993 - 2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1993 , 1994 , 1995 ,

Valgt 1 av totalt 27

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Personer i alt , Uten aksjeutbytte , Aksjeutbytte 1-9 999 kr ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Personer i alt , Bruttoinntekt 0 - 99 999 kr , Bruttoinntekt 100 000 - 199 999 kr ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Bruttoinntekt for 2019 er korrigert den 15. mars 2021.

Brukerveiledning for statistikkbanken