Helse- og sosialpersonell

Til toppen
05820: Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning, etter næring (SN2002) (avslutta serie) 2000 - 2008
Sist endret
19.06.2009
Kontakt
Gunn Næringsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4566
gun@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatte:
personer
Avtalte årsverk:
årsverk
Avtalte årsverk ekskl. lange fravær:
årsverk
Referansetid
Sysselsatte:
31.12.
Avtalte årsverk:
31.12.
Avtalte årsverk ekskl. lange fravær:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
fagutdanning
alder
næring
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 9 Valgte 1

fagutdanning

Totalt 19 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 9 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

For en nærmere omtale av kvaliteten på endringstallene mellom årgangene, se Om statistikken.
Helse- og sosialtjenester er næring 85 unntatt veterinærtjenester, barnehager, barneparker, skolefritidsordninger, fritidsklubber for barn og ungdom, arbeidstrening for ordinært arbeidsmarked, sosiale velferdsorganisasjoner, varig vernet arbeid og fond/legat som støtter sosiale formål.
Årgangene 2005 og 2006 ble revidert april 2008 . For nærmere informasjon se 'Om statistikken'.
fagutdanning
Reseptarer, reseptarfarmasøyt og provisorfarmasøyt
Autorisasjonsordningen for farmasøyter ble endret den 1. april 2007.
statistikkvariabel
Avtalte årsverk
Brudd i tidsserien på beregnede årsverk mellom 2000 og 2001 på grunn av nytt datagrunnlag

Brukerveiledning for statistikkbanken