Helse- og sosialpersonell

Til toppen

05820: Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning, etter næring (SN2002) (avslutta serie) 2000 - 2008

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000 , 2001 , 2002 ,

Valgt 1 av totalt 9

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Helse- og tannhelsesekretær , Hjelpepleier, omsorgsarbeider og helsearbeider , Barne- og ungdomsarbeider ,

Valgt 0 av totalt 19

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Helse og sosialtjenester , Offentlig administrasjon , Forskning og undervisning ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
For en nærmere omtale av kvaliteten på endringstallene mellom årgangene, se Om statistikken. Helse- og sosialtjenester er næring 85 unntatt veterinærtjenester, barnehager, barneparker, skolefritidsordninger, fritidsklubber for barn og ungdom, arbeidstrening for ordinært arbeidsmarked, sosiale velferdsorganisasjoner, varig vernet arbeid og fond/legat som støtter sosiale formål. Årgangene 2005 og 2006 ble revidert april 2008 . For nærmere informasjon se 'Om statistikken'.

fagutdanning

Reseptarer, reseptarfarmasøyt og provisorfarmasøyt

Autorisasjonsordningen for farmasøyter ble endret den 1. april 2007.

statistikkvariabel

Avtalte årsverk

Brudd i tidsserien på beregnede årsverk mellom 2000 og 2001 på grunn av nytt datagrunnlag