Skatt for personer

Til toppen

05800: Formuesskatt (før nedsettelse), etter størrelse på trinnskattegrunnlag. Antall personer og gjennomsnitt, alle personer 2003 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2003 , 2004 , 2005 ,

Valgt 1 av totalt 17

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Trinnskattegrunnlag i alt , 0 kr , 1 - 99 999 kr ,

Valgt 0 av totalt 11

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Trinnskattegrunnlag het før 2016 toppskattegrunnlag.