Helse- og sosialpersonell

Til toppen
05740: Personer med helse- og sosialfaglig utdanning, etter kjønn og alder (avslutta serie) 2000 - 2008
Sist endret
19.06.2009
Kontakt
Gunn Næringsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4566
gun@ssb.no

Måleenhet
Personer:
personer
Sysselsatte:
personer
Avtalte årsverk:
årsverk
Avtalte årsverk ekskl. lange fravær:
årsverk
Referansetid
Personer:
01.10
Sysselsatte:
01.10
Avtalte årsverk:
01.10
Avtalte årsverk ekskl. lange fravær:
01.10
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
fagutdanning
alder
kjønn
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 9 Valgte 1

fagutdanning

Totalt 26 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

For en nærmere omtale av kvaliteten på endringstallene mellom årgangene, se Om statistikken.
* I 'Leger uten spesialitet' er medisinstudenter med lisens inkludert.
Årgangene 2005 og 2006 ble revidert april 2008 . For nærmere informasjon se 'Om statistikken'.
fagutdanning
Reseptarer, reseptarfarmasøyter og provisorfarmasøyter
Autorisasjonsordningen for farmasøyter ble endret den 1. april 2007.

Brukerveiledning for statistikkbanken