Helse- og sosialpersonell

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05740: Personer med helse- og sosialfaglig utdanning, etter kjønn og alder (avslutta serie) 2000 - 2008

Arbeidsmarked, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
19.06.2009 10:00
Personer:
personer
Sysselsatte:
personer
Avtalte årsverk:
årsverk
Avtalte årsverk ekskl. lange fravær:
årsverk
Personer:
01.10
Sysselsatte:
01.10
Avtalte årsverk:
01.10
Avtalte årsverk ekskl. lange fravær:
01.10
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000 , 2001 , 2002 ,

Valgt 1 av totalt 9

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Helsesekretær , Hjelpepleier , Omsorgsarbeider ,

Valgt 0 av totalt 26

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
For en nærmere omtale av kvaliteten på endringstallene mellom årgangene, se Om statistikken. * I 'Leger uten spesialitet' er medisinstudenter med lisens inkludert. Årgangene 2005 og 2006 ble revidert april 2008 . For nærmere informasjon se 'Om statistikken'.

fagutdanning

Reseptarer, reseptarfarmasøyter og provisorfarmasøyter

Autorisasjonsordningen for farmasøyter ble endret den 1. april 2007.