Helse- og sosialpersonell

05740: Personer med helse- og sosialfaglig utdanning, etter kjønn og alder (avslutta serie) 2000 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

fagutdanning

Totalt 26 Valgte

Søk

alder

Totalt 6 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
19.06.2009
Kontakt
Gunn Næringsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4566
gun@ssb.no

Måleenhet
Personer:
personer
Sysselsatte:
personer
Avtalte årsverk:
årsverk
Avtalte årsverk ekskl. lange fravær:
årsverk
Referansetid
Personer:
01.10
Sysselsatte:
01.10
Avtalte årsverk:
01.10
Avtalte årsverk ekskl. lange fravær:
01.10
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

For en nærmere omtale av kvaliteten på endringstallene mellom årgangene, se Om statistikken.
* I 'Leger uten spesialitet' er medisinstudenter med lisens inkludert.
Årgangene 2005 og 2006 ble revidert april 2008 . For nærmere informasjon se 'Om statistikken'.
fagutdanning
Reseptarer, reseptarfarmasøyter og provisorfarmasøyter
Autorisasjonsordningen for farmasøyter ble endret den 1. april 2007.

Brukerveiledning for statistikkbanken