Helse- og sosialpersonell

Til toppen

05740: Personer med helse- og sosialfaglig utdanning, etter kjønn og alder (avslutta serie) 2000 - 2008

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
fagutdanning
alder
kjønn
Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000 , 2001 , 2002 ,

Valgt 1 av totalt 9

fagutdanning

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Helsesekretær , Hjelpepleier , Omsorgsarbeider ,

Valgt 0 av totalt 26

Valgfri variabel

alder


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

For en nærmere omtale av kvaliteten på endringstallene mellom årgangene, se Om statistikken.
* I 'Leger uten spesialitet' er medisinstudenter med lisens inkludert.
Årgangene 2005 og 2006 ble revidert april 2008 . For nærmere informasjon se 'Om statistikken'.
fagutdanning
Reseptarer, reseptarfarmasøyter og provisorfarmasøyter
Autorisasjonsordningen for farmasøyter ble endret den 1. april 2007.

Brukerveiledning for statistikkbanken