Etablerere i næringslivet

Til toppen

05728: Rolleinnehavere i personlig eide foretak. Nyetableringer, etter kjønn, næring (SN2002), organisasjonsform, antall ansatte og landbakgrunn (F) (avslutta serie) 2002 - 2007

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 30 Viken , 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 34

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 9S Sum , 10-14 Bergverksdrift og utvinning , 15-37 Industri ,

Valgt 0 av totalt 16

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

antall ansatte


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

landbakgrunn


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Foretak med kun juridiske personer (foretak) som rolleinnehavere, og foretak uten rolleopplysninger, er holdt utenfor denne statistikken.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken