Etablerere i næringslivet

Til toppen

05728: Rolleinnehavere i personlig eide foretak. Nyetableringer, etter kjønn, næring (SN2002), organisasjonsform, antall ansatte og landbakgrunn (F) (avslutta serie) 2002 - 2007

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
næring
organisasjonsform
antall ansatte
landbakgrunn
kjønn
Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 30 Viken , 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 34

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 9S Sum , 10-14 Bergverksdrift og utvinning , 15-37 Industri ,

Valgt 0 av totalt 16

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

antall ansatte


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

landbakgrunn


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Foretak med kun juridiske personer (foretak) som rolleinnehavere, og foretak uten rolleopplysninger, er holdt utenfor denne statistikken.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken