Helse- og sosialpersonell

Til toppen
05704: Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning, etter næring og ukentlig avtalt arbeidstid i hovedarbeidsforholdet (prosent) (F) (avslutta serie) 2000 - 2008
Sist endret
19.06.2009
Kontakt
Gunn Næringsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4566
gun@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatte i alle næringer:
prosent
Sysselsatte i helsenæringer:
prosent
Sysselsatte i sosialnæringer:
prosent
Sysselsatte i andre næringer:
prosent
Referansetid
Sysselsatte i alle næringer:
31.12.
Sysselsatte i helsenæringer:
31.12.
Sysselsatte i sosialnæringer:
31.12.
Sysselsatte i andre næringer:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
fagutdanning
Må velges *
avtalt arbeidstid
Må velges *
region
Må velges *
alder
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 9 Valgte 1

fagutdanning
Må velges *

Totalt 26 Valgte 0

avtalt arbeidstid
Må velges *

Totalt 5 Valgte 0

Må velges *

Totalt 20 Valgte 0

alder

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

For en nærmere omtale av kvaliteten på endringstallene mellom årgangene, se Om statistikken.
* I 'Leger uten spesialitet' er medisinstudenter med lisens inkludert.
Årgangene 2005 og 2006 ble revidert april 2008 . For nærmere informasjon se 'Om statistikken'.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
avtalt arbeidstid
Avtalt arbeidstid er er det antall arbeidstimer pr uke som den ansatte har ifølge arbeidskontrakten. Fravær fra arbeidet pga. sykdom, ferie e.l. er ikke trukket fra avtalt arbeidstid, og overtid er ikke inkludert.
avtalt arbeidstid
Avtalt arbeidstid er er det antall arbeidstimer pr uke som den ansatte har ifølge arbeidskontrakten. Fravær fra arbeidet pga. sykdom, ferie e.l. er ikke trukket fra avtalt arbeidstid, og overtid er ikke inkludert.
avtalt arbeidstid
Avtalt arbeidstid er er det antall arbeidstimer pr uke som den ansatte har ifølge arbeidskontrakten. Fravær fra arbeidet pga. sykdom, ferie e.l. er ikke trukket fra avtalt arbeidstid, og overtid er ikke inkludert.
avtalt arbeidstid
Avtalt arbeidstid er er det antall arbeidstimer pr uke som den ansatte har ifølge arbeidskontrakten. Fravær fra arbeidet pga. sykdom, ferie e.l. er ikke trukket fra avtalt arbeidstid, og overtid er ikke inkludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken